Abdülgaffar isminin anlamı

Abdülgaffar isminin anlamı nedir?

Son zamanlarda Erkek ismi olarak tercih edilen Abdülgaffar isminin kelime anlamı hakkında sayfamızda bilgi bulabilirsiniz.

Abdülgaffar ismi nedir?

Abdülgaffar isminin anlamı Kullarının günahlarını bağışlayan Tanrının kulu

En çok Aranan İsimler ve Açıklamaları

Ergüleç Erkek isminin anlami Güler yüzlü erkek

Şar Erkek isminin anlami Kent, şehir

Uçkara Erkek isminin anlami Bir kuş

Ergin Erkek isminin anlami Olgunlaşmış, yetişmiş kimse

Mengübay Erkek isminin anlami Ölümsüz kimse

Aday Erkek isminin anlami 1. Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse 2. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet

İnalkut Erkek isminin anlami Kendisine inanılan, güvenilen kutlu kimse

Baştürk Erkek isminin anlami Türklerin önderi, lideri

Ersin Erkek isminin anlami 1. “Amacına ulaşsın, kavuşsun“ anlamında kullanılan bir ad 2. “Sen yiğitsin, kahramansın“ anlamında kullanılan bir ad

Keremşah Erkek isminin anlami Eli açık, cömert şah

Eröge Erkek isminin anlami “Erkekler övsünler“ anlamında kullanılan bir ad

Konurbey Erkek isminin anlami Kahraman, yiğit bey

Enmutlu Erkek isminin anlami Çok mutlu

Şaylan Erkek isminin anlami 1. Çok övünen, gururlu kimse 2. Sevinçli, neşeli

Ersöz Erkek isminin anlami Sözüne güvenilir, dürüst sözlü kimse

Öztinel Erkek isminin anlami Ruhsal yönden sağlıklı erkek

Alpgiray Erkek isminin anlami Yiğit, cesur, yürekli hükümdar

Göknil Kız isminin anlami Mavi gözlü kimse

Bahtınur Kız isminin anlami Talihli, şanslı, yazgısı parlak olan

Hudaverdi Erkek isminin anlami “Tanrı verdi, bağışladı“ anlamında kullanılan bir ad

Ünal Erkek isminin anlami “Adın duyulsun, tanın, ün kazan“ anlamında kullanılan bir ad

Veli Erkek isminin anlami 1. Sahip 2. Ermiş, eren 3. Bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse

Nurdane Kız isminin anlami Nur tanesi

Hürriyet Erkek isminin anlami Özgürlük, bağımsızlık, serbestlik

Feramuş Erkek isminin anlami Unutma, akıldan çıkma

Eşfak Erkek isminin anlami Çok şefkatli, çok sevecen kimse

Denlisoy Erkek isminin anlami Terbiyeli, saygılı, ölçülü soydan gelen kimse

Eti Erkek isminin anlami 1. Baba 2. Küçük kardeş

İltüze Erkek isminin anlami Ülkeninin adaletini sağlayan kimse

Daha fazla isim ve adlar için İsimler Sözlüğünü ziyaret ediniz

Kurumsal Eğitimler Kurumsal Eğitimler ziyaret ediniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir