Acı bulmaca cevabı

Acı bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Acı bulmaca cevabı aşağıdadır.

Acı nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Acı bulmacada cevabı ıstırap

Bulmaca kelimeleri

 • Acı nedir? ıstırap
 • Acı ıstırap
 • Bulmaca soruları Acı
 • Acı bulmaca anlamı nedir? ıstırap
 • Acı ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Acı

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı bulmaca cevabı meltem
 • Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa bulmaca cevabı kaygı
 • Küçücük tanelerden oluşmuş bulmaca cevabı tanecikli
 • Örmek işi veya biçimi bulmaca cevabı örgü
 • Geçirmezliği sağlamak için, sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilmiş, genellikle kauçuk ve kurşundan yapılan ince parça bulmaca cevabı conta
 • Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler bulmaca cevabı satır
 • Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon bulmaca cevabı tepki
 • Güncel bulmaca cevabı aktüel
 • Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek bulmaca cevabı yapmak
 • Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan bulmaca cevabı sabit
 • Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere bulmaca cevabı yerine
 • Birlikte bulmaca cevabı bile
 • Birini yetkili kılmak bulmaca cevabı yetkilendirmek
 • Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade bulmaca cevabı sadece
 • Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas) bulmaca cevabı gelincik
 • Sünnet edilmiş olan bulmaca cevabı sünnetli
 • Ciğerlerdeki havanın, solunum organlarının kasılması ve zorlanmasıylı ağızdan gürültü ile çıkması bulmaca cevabı öksürük
 • Ateşte, fırında, kaynar suda veya yağda ısı etkisiyle yenilebilir duruma gelmek bulmaca cevabı pişmek
 • Susmasını sağlamak, susmasına sebep olmak bulmaca cevabı susturmak
 • Allahın adı ile anlamında, bir işe başlarken söylenen veya şaşırma, korku gibi duyguları belirten söz bulmaca cevabı bismillah
 • Kadınların takındıkları süs iğnesi bulmaca cevabı broş
 • Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu bulmaca cevabı coşku
 • El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse bulmaca cevabı hokkabaz
 • Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm bulmaca cevabı kök
 • Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden bulmaca cevabı razı
 • Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon bulmaca cevabı görev
 • Hava hedeflerine karşı kullanılan silâhlara verilen genel ad bulmaca cevabı uçaksavar
 • Kirli duruma getirmek, pisletmek bulmaca cevabı kirletmek
 • Doktor yetiştiren öğretim kuruluşu, tıp fakültesi bulmaca cevabı tıbbiye
 • Birkaç rengin karışımından oluşan renk bulmaca cevabı alaca
 • Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren bulmaca cevabı mücahit
 • Yeniletmek işini yaptırmak bulmaca cevabı yeniletmek
 • Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta bulmaca cevabı marangoz
 • Mesleğini, sanatını pratik yoluyla öğrenip uygulayan kimse bulmaca cevabı pratisyen

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir