Akel isminin anlamı

Akel isminin anlamı nedir?

Son zamanlarda Kız ismi olarak tercih edilen Akel isminin kelime anlamı hakkında sayfamızda bilgi bulabilirsiniz.

Akel ismi nedir?

Akel isminin anlamı 1. Doğru, dürüst işler yapan kimse 2. Eli uğurlu olan kimse

En çok Aranan İsimler ve Açıklamaları

Yeter Erkek isminin anlami Sonuncu olması istenen çocuklara verilen bir ad

Bağdaç Erkek isminin anlami bk. Bağdaş

Odhan Erkek isminin anlami Ateşli hükümdar

Özgenç Erkek isminin anlami Özü genç kimse

Kırat Erkek isminin anlami 1. Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan ölçü birimi 2. Nitelik, değer

Nevvare Kız isminin anlami Ağaç çiçeği

Abgül Kız isminin anlami Su gibi berrak ve duru olan gül

İnal Erkek isminin anlami Kendisine inanılan, güvenilen kimse

Atadan Erkek isminin anlami Atalardan gelen

Erkoç Erkek isminin anlami Güçlü, iri yarı erkek

Ulcay Erkek isminin anlami bk. Olcay

Aysunay Kız isminin anlami “Güzelliğini göster“ anlamında kullanılan bir ad

Kayatürk Erkek isminin anlami Kaya gibi sert Türk

Birhan Erkek isminin anlami Seçkin kimse

Erim Kız isminin anlami 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık 2. İyi bir şeye işaret olan durum 3. Sevgi 4. Müjde

Nevhiz Kız isminin anlami Yeni yetişmiş, taze, körpe

Hürşen Kız isminin anlami Sevinçli olan özgür kimse

Birtek Kız isminin anlami Eşi olmayan, çok sevilen, yegâne

Erçelik Erkek isminin anlami Çelik gibi güçlü erkek

Yamansoy Erkek isminin anlami Güçlü soydan gelen kimse

Erginsoy Erkek isminin anlami Olgun kişilerin soyundan gelen kimse

Refika Kız isminin anlami 1. Kadın, eş 2. Kadın arkadaş

Yaşa Erkek isminin anlami “Sağlıklı ol, varlığını sürdür, rahat bir yaşamın olsun“ anlamında kullanılan bir ad

Korel Erkek isminin anlami Ateşli, canlı, hareketli kimse

Sekine Kız isminin anlami 1. Sakin olma, dinlenme 2. Gönül rahatlığı, huzur, erinç 3. Din görevlerini yerine getirmekten doğan sevinç ve huzur

Toran Erkek isminin anlami 1. Güçlü, kuvvetli, iri yarı kimse 2. Yiğit, kahraman

Çınar Kız isminin anlami 1. Uzun boylu, kalın dallı, uzun ömürlü bir ağaç 2. Dayanak, destek, güç alınan kimse, güçlü kimse

Aytün Kız isminin anlami Ay ve gece

Eranıl Erkek isminin anlami “Yiğitliğinle anıl, tanın“ anlamında kullanılan bi ad

Daha fazla isim ve adlar için İsimler Sözlüğünü ziyaret ediniz

Kurumsal Eğitimler Kurumsal Eğitimler ziyaret ediniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir