Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi Bulmaca Cevabı

Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma b bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma b bulmaca cevabı aşağıdadır.

Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma b nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma b bulmacada cevabı kompozisyon

Bulmaca kelimeleri

 • Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma b nedir? kompozisyon
 • Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma b kompozisyon
 • Bulmaca soruları Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma b
 • Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma b bulmaca anlamı nedir? kompozisyon
 • Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma b ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma b

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer cevabı sergi
 • Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek cevabı kalp
 • İlk olarak, başlangıçta cevabı önce
 • Koşutlaştırmak cevabı paralelleştirmek
 • Marmara yöresinde, deniz yüzeyini kaplayan ve salya da denilen beyaz jelimsi tabakaya verilen ad cevabı KAYKAY
 • Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı cevabı tüm
 • Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V cevabı volt
 • Erenler, ermişler, veliler cevabı evliya
 • Yaratma yeteneği olan cevabı yaratıcı
 • Bir kavmin kendine özgü özellikleri cevabı kavmiyet
 • Bir araya getirmek cevabı toplamak
 • Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vaka cevabı olay
 • Bronş ve bronşçukların iltihaplanması cevabı bronşit
 • Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit cevabı jant
 • Boylu boyunca yatmak cevabı uzanmak
 • Otobüs, uçak gibi taşıtların yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yer cevabı terminal
 • Dört kenarı olan çokgen, dört kenar cevabı dörtgen
 • Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim cevabı pişman
 • Oyunda, yenilmek, kaybetmek cevabı ütülmek
 • Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın cevabı meşhur
 • İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz cevabı tembel
 • Kaynamasını sağlamak cevabı kaynatmak
 • Boş yeri kalmamış, meşbu cevabı dolmuş
 • Benzerlik gösteren, benzer cevabı benzeri
 • Doğu cevabı şark
 • Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı cevabı helal
 • Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye karede 1 m lik bir ivme veren güç birimi cevabı nevton
 • Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat cevabı iman
 • Protez yapan kimse cevabı protezci
 • Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin cevabı ipotek
 • Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) halka ait kelimesinden kısaltma cevabı pop
 • Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip cevabı kement
 • Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile cevabı nöbetleşe
 • Akılcı, usçu cevabı rasyonalist

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir