Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirleyen sistem bulmaca cevabı

Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirle bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirle bulmaca cevabı aşağıdadır.

Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirle nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirle bulmacada cevabı sonar

Bulmaca kelimeleri

 • Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirle nedir? sonar
 • Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirle sonar
 • Bulmaca soruları Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirle
 • Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirle bulmaca anlamı nedir? sonar
 • Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirle ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirle

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Sesyazar, fonograf bulmaca cevabı gramofon
 • Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera bulmaca cevabı otlak
 • Ödenti bulmaca cevabı aidat
 • Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası bulmaca cevabı peçete
 • Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin bulmaca cevabı oranlı
 • İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset bulmaca cevabı zeka
 • Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek bulmaca cevabı tahsisat
 • Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi bulmaca cevabı tamlayan
 • Eğlendirici, hoş bir durum almak bulmaca cevabı maskaralaşmak
 • Olağan duruma gelmek bulmaca cevabı olağanlaşmak
 • Kilit, anahtar gibi demirciliğin ince işlerini yapan usta bulmaca cevabı çilingir
 • Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı bulmaca cevabı akvaryum
 • Yakın ve belirli bir yerde bulmaca cevabı şuracıkta
 • Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb. , var karşıtı bulmaca cevabı yok
 • Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş bulmaca cevabı ergin
 • Kas bulmaca cevabı adale
 • Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü bulmaca cevabı zabıta
 • Bahçıvanlıkta yastıklarda tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek bulmaca cevabı fide
 • Pis ve bulanık su bulmaca cevabı çirkef
 • Tamamıyla, büsbütün bulmaca cevabı hepten
 • İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı bulmaca cevabı erkek
 • Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak bulmaca cevabı aptal
 • Yaradılışla ilgili, yaradılıştan, doğuştan (olan) bulmaca cevabı fıtri
 • Bir şeyi doğru olarak benimsemek bulmaca cevabı inanmak
 • İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum bulmaca cevabı orta
 • Dış kabuğu çıkarıldıktan sonra fırında kavrulup eğlencelik olarak yenen nohut bulmaca cevabı leblebi
 • Kısa çorap bulmaca cevabı soket
 • Aylık bulmaca cevabı maaş
 • İndiyumun kısaltması bulmaca cevabı in
 • Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad bulmaca cevabı lakap
 • Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül bulmaca cevabı saçak
 • Yetişmiş, olgunlaşmış bulmaca cevabı yetişkin
 • Açmak işi bulmaca cevabı açma
 • Kıyıcı, zalim, gaddar bulmaca cevabı kıyak

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir