Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran bulmaca cevabı

Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, bulmacada cevabı harap

Bulmaca kelimeleri

 • Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, nedir? harap
 • Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, harap
 • Bulmaca soruları Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın,
 • Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, bulmaca anlamı nedir? harap
 • Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın,

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Acaba bulmaca cevabı acep
 • Niteliği olan, nitelikli bulmaca cevabı vasıflı
 • Kalın kısa değnek bulmaca cevabı cop
 • Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek; yol almak bulmaca cevabı ilerlemek
 • Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret bulmaca cevabı nota
 • Çekirdek dışta kalmak üzere protoplâzma yığını bulmaca cevabı sitoplazma
 • Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli bulmaca cevabı burjuva
 • Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama bulmaca cevabı nabız
 • Işık bulmaca cevabı foto
 • Kaşıntısı olmak, kaşıma isteği duymak bulmaca cevabı kaşınmak
 • Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet bulmaca cevabı uğraş
 • Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha bulmaca cevabı klişe
 • Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer bulmaca cevabı rıhtım
 • Düşünür bulmaca cevabı mütefekkir
 • İnce perde veya örtü bulmaca cevabı zar
 • Mat duruma gelmek bulmaca cevabı matlaşmak
 • Çay, kahve gibi genellikle sıcak şeyler içmekte kullanılan küçük kap bulmaca cevabı fincan
 • Pek, çok, pek çok, güçlü bir biçimde, etkili olarak bulmaca cevabı gayet
 • Çekmecelerine çamaşır konulan dolap bulmaca cevabı şifoniyer
 • Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan bulmaca cevabı yılmaz
 • Propaganda yapan kimse bulmaca cevabı propagandacı
 • Mecburî, zorunlu, gerekli bulmaca cevabı zaruri
 • Yemek yeme, karın doyurma işi bulmaca cevabı yemek
 • Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli bulmaca cevabı epey
 • Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi) bulmaca cevabı tekir
 • Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz bulmaca cevabı zevk
 • Bel kemiğinin, göğüs kemiğinin eğrilmesi veya raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek bulmaca cevabı kambur
 • Çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik bulmaca cevabı koalisyon
 • Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü bulmaca cevabı kum
 • Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka bulmaca cevabı bölge
 • Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves bulmaca cevabı pis
 • İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla bulmaca cevabı zoraki
 • Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg) bulmaca cevabı kilogram
 • Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet bulmaca cevabı direnç

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.