Bebek, küçük çocuk Bulmaca Cevabı

Bebek, küçük çocuk bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Bebek, küçük çocuk bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bebek, küçük çocuk nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Bebek, küçük çocuk bulmacada cevabı bebe

Bulmaca kelimeleri

 • Bebek, küçük çocuk nedir? bebe
 • Bebek, küçük çocuk bebe
 • Bulmaca soruları Bebek, küçük çocuk
 • Bebek, küçük çocuk bulmaca anlamı nedir? bebe
 • Bebek, küçük çocuk ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Bebek, küçük çocuk

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital cevabı sermaye
 • Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele cevabı kas
 • Daha önce görülen, bilinen bir kimse veya şeyle karşılaşıldığında, bunun kim veya ne olduğunu hatırlatmak cevabı tanımak
 • Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus) cevabı kertenkele
 • Bir şeye belli bir yön vermek, yönelmesini sağlamak, çevirmek, tevcih etmek cevabı yöneltmek
 • Ey cevabı ulan
 • Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme cevabı sebat
 • Yasalara uygun, kanunî, legal cevabı yasal
 • Önden açık, kollu, genellikle yünden üst giysisi cevabı hırka
 • Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler cevabı hayalet
 • Mevlit okuyan kimse cevabı mevlithan
 • Görkemli, gösterişli cevabı şaşaalı
 • İki ince ekmek dilimi arasına tereyağı, peynir veya sucuk gibi şeyler konularak hazırlanan yiyecek cevabı sandviç
 • Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi cevabı sıra
 • Bir cesedi, bozulmaması için özel ilâçlarla mumya durumuna getirmek cevabı mumyalamak
 • Yassı, basık cevabı pat
 • Kimse, kişi cevabı zat
 • Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum) cevabı biber
 • Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı cevabı büyü
 • Kirli duruma gelmek, pislenmek cevabı kirlenmek
 • El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı cevabı tefeci
 • Tanımaz, bilmez hâle gelmek, yabancı olmak cevabı yabancılaşmak
 • Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü cevabı tiftik
 • Küçük yaştaki oğlan veya kız cevabı çocuk
 • İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat cevabı zanaat
 • İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir cevabı izmarit
 • Genellikle etle beslenen, et obur cevabı etçil
 • Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan cevabı toy
 • Yılın 31 gün süren yedinci ayı cevabı temmuz
 • Görüntü, hayalet, ruh cevabı tayf
 • Mekanik olarak çalışan süpürge cevabı gırgır
 • Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma cevabı keşif
 • Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra cevabı dizi
 • Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas cevabı dogma

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir