Bengü isminin anlamı

Bengü isminin anlamı nedir?

Son zamanlarda Erkek ismi olarak tercih edilen Bengü isminin kelime anlamı hakkında sayfamızda bilgi bulabilirsiniz.

Bengü ismi nedir?

Bengü isminin anlamı bk. Bengi

En çok Aranan İsimler ve Açıklamaları

Bilgeer Erkek isminin anlami Bilgili kimse

Akbal Erkek isminin anlami Ak bal, beyaz bal, oğul balı

İçimbike Kız isminin anlami Hoş, güzel kadın

Gözlem Kız isminin anlami 1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede 2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede 3. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem 4. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi 5. Bir gök cismini veya olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat

Ulunay Kız isminin anlami Değerli, saygın, erdemli kimse

Çağın Kız isminin anlami Yıldırım, şimşek

Nişanbay Erkek isminin anlami Ünlü, meşhur, tanınmış kimse

Şölen Erkek isminin anlami Bir olayı kutlamak veya eğlenmek amacıyla yapılan yemekli toplantı

Akdeniz Erkek isminin anlami Kuzeyde Avrupa, doğuda Asya, güneyde Afrika ile kuşatılan deniz

Çağlan Erkek isminin anlami Bir ırmağın denize kavuştuğu yer

Mihriban Kız isminin anlami Şefkatli, güler yüzlü, yumuşak huylu, dost

Erduran Erkek isminin anlami Erkek çocuğun uzun ömürlü olmasını dilemek amacıyla kullanılan bir ad

Mevdut Erkek isminin anlami Sevilmiş, sevilen

Yazık Erkek isminin anlami Günah

Bilsev Kız isminin anlami “Bil ve sev“ anlamında kullanılan bir ad

Argüden Erkek isminin anlami Temiz ve dürüst olmayı amaçlayan kimse

Demirtaş Erkek isminin anlami Güçlü, kuvvetli, sert kimse

Fehime Kız isminin anlami Anlayışlı, zeki, akıllı kimse

İltay Erkek isminin anlami Ülkenin benzersiz insanı

İlmen Erkek isminin anlami Bir ülke halkından olan kimse, yurttaş

Gözütok Erkek isminin anlami Aç gözlü olmayan kimse

Nazlan Kız isminin anlami “Naz yap, kendini beğendir, nazlı, cilveli ol“ anlamında kullanılan bir ad

Efdal Kız isminin anlami 1. Çok erdemli, çok faziletli 2. En iyi, üstün

Fidan Kız isminin anlami 1. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık 2. Ağacın kökünden çıkan 3. İnce uzun, narin, zarif

Tengizalp Erkek isminin anlami bk. Denizalp

Okşar Erkek isminin anlami Benzeyen, benzer

Akarsu Erkek isminin anlami 1. Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su 2. Tek sıra elmastan gerdanlık

Hazel Kız isminin anlami bk. Hazal

Rayıhan Erkek isminin anlami Han bayrağı, han sancağı

Daha fazla isim ve adlar için İsimler Sözlüğünü ziyaret ediniz

Kurumsal Eğitimler Kurumsal Eğitimler ziyaret ediniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir