Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu du bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu du bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu du nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu du bulmacada cevabı fren

Bulmaca kelimeleri

 • Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu du nedir? fren
 • Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu du fren
 • Bulmaca soruları Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu du
 • Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu du bulmaca anlamı nedir? fren
 • Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu du ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu du

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar bulmaca cevabı kaş
 • Yüzyıl bulmaca cevabı asır
 • Belleme (II) bulmaca cevabı haşa
 • Ülke bulmaca cevabı diyar
 • Acıyan ve esirgeyen Tanrının adı ile anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen Arapça bismillahirrahmanirrahim sözünün kısaltması bulmaca cevabı besmele
 • Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması bulmaca cevabı güreş
 • Nemi olan, az ıslak, rutubetli bulmaca cevabı nemli
 • Takmak işi yapılmak bulmaca cevabı takılmak
 • Üstünlük kazanmak amacıyla bir yarışmaya katılmak bulmaca cevabı yarışmak
 • Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak için yakılan madde, yakıt, mahrukat bulmaca cevabı yakacak
 • Patenle kayma işi bulmaca cevabı patinaj
 • Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesince el konulması bulmaca cevabı haciz
 • Arsenik bulmaca cevabı zırnık
 • Erendiz, Jüpiter bulmaca cevabı müşteri
 • Boş, içinde kimse bulunmayan bulmaca cevabı tekin
 • Alın yazısı, yazgı bulmaca cevabı kader
 • Şehit olma durumu bulmaca cevabı şehitlik
 • Düşünce bulmaca cevabı endişe
 • Bir şeyin sayısını ikiye çıkarmak bulmaca cevabı ikilemek
 • Kazanç sağlamak bulmaca cevabı kazanmak
 • Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu bulmaca cevabı yeryüzü
 • Döl suyu, bel suyu, atmık, sperma bulmaca cevabı meni
 • Bir şeyi savunan kimse, müdafi bulmaca cevabı savunucu
 • Gezi, yolculuk bulmaca cevabı seyahat
 • Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde, boyutlar artmak, irileşmek, eskisinden büyük duruma gelmek bulmaca cevabı büyümek
 • Duvara asılmak üzere kullanılan büyük boy resim bulmaca cevabı poster
 • Söğütgillerden, akarsu kenarlarında yetişen, yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü büyük bir ağaç (Salix). Aksöğüt (Salix alba). Salkım söğüt (Salix babylonica). Keçi söğüdü (Salix caprea). Bozsöğüt (Salix cinerea) bulmaca cevabı söğüt
 • Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî bulmaca cevabı lokal
 • Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak bulmaca cevabı bırakmak
 • At ahırı bulmaca cevabı tavla
 • Zeytin tanelerinden çıkarılan bitkisel yağ bulmaca cevabı zeytinyağı
 • Yayvan sepet bulmaca cevabı sele
 • Yolculuk bulmaca cevabı sefer
 • Zahmetsiz bir biçimde, zahmet olmaksızın bulmaca cevabı zahmetsizce