Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup bulmaca cevabı

Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davran bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davran bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davran nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davran bulmacada cevabı utangaç

Bulmaca kelimeleri

 • Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davran nedir? utangaç
 • Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davran utangaç
 • Bulmaca soruları Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davran
 • Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davran bulmaca anlamı nedir? utangaç
 • Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davran ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davran

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet bulmaca cevabı süre
 • Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık bulmaca cevabı kovan
 • Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb bulmaca cevabı misafirhane
 • Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer bulmaca cevabı gurbet
 • Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal bulmaca cevabı sapık
 • Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı bulmaca cevabı mil
 • Kaşıkla yemek bulmaca cevabı kaşıklamak
 • Taşıtların uğrayacakları kazadan doğacak zararların tamamının karşılanması için yapılan sigorta türü bulmaca cevabı kasko
 • Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar bulmaca cevabı kira
 • Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı bulmaca cevabı yumuşak
 • Uçmak işini yaptırmak bulmaca cevabı uçurmak
 • Haber ulaştırıcı, haber veren bulmaca cevabı muhbir
 • Droseragillerden, Kuzey Karolina bataklıklarında yetişen, yapraklarına konan sinekleri, böcekleri sıkıp emen bir bitki (Dionaea muscicapa) bulmaca cevabı sinekkapan
 • Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan bulmaca cevabı nafile
 • Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri bulmaca cevabı mahalle
 • Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses bulmaca cevabı fa
 • Genellikle istenmeyen veya yolsuz görülen şeyler edinmek bulmaca cevabı peydahlamak
 • Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse bulmaca cevabı sadist
 • İki ince ekmek dilimi arasına tereyağı, peynir veya sucuk gibi şeyler konularak hazırlanan yiyecek bulmaca cevabı sandviç
 • Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer bulmaca cevabı koltuk
 • Sendikalı duruma gelmek bulmaca cevabı sendikalaşmak
 • Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü bulmaca cevabı hayalperest
 • Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan, iri bir böcek (Homarus vulgaris) bulmaca cevabı ıstakoz
 • Bir kimseye nikâhla bağlanmak bulmaca cevabı nikahlanmak
 • Tren durağı bulmaca cevabı istasyon
 • Oluşmak işi, teşekkül, teşkil bulmaca cevabı oluşum
 • Kimse, kişi bulmaca cevabı zat
 • İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu bulmaca cevabı kaset
 • Üst dudak üzerinde çıkan kıllar bulmaca cevabı bıyık
 • Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis bulmaca cevabı divan
 • Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar bulmaca cevabı set
 • Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç bulmaca cevabı fırça
 • Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç bulmaca cevabı raket
 • Düz duruma gelmek, düzleşmek bulmaca cevabı düzelmek

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.