Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, tezyin etmek bulmaca cevabı

Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olma bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olma bulmaca cevabı aşağıdadır.

Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olma nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olma bulmacada cevabı süslemek

Bulmaca kelimeleri

 • Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olma nedir? süslemek
 • Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olma süslemek
 • Bulmaca soruları Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olma
 • Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olma bulmaca anlamı nedir? süslemek
 • Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olma ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olma

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Birbirine sövmek bulmaca cevabı sövüşmek
 • Kırtasiyecilik bulmaca cevabı bürokrasi
 • Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij bulmaca cevabı itibar
 • Stresi olan bulmaca cevabı stresli
 • Özerk duruma getirmek, özerklik vermek bulmaca cevabı özerkleştirmek
 • Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu bulmaca cevabı halk
 • Bir ölçünün doğruluğunu belli bir örneğe göre düzeltmek, doğrulamak bulmaca cevabı ayarlamak
 • Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık bulmaca cevabı taç
 • Gezici satıcıların mallarını koymaya yarayan yayvan sepet veya bu işi gören, ona benzer araç, sergi bulmaca cevabı işporta
 • Kaba sövgüleri çok kullanan, ağzı bozuk bulmaca cevabı küfürbaz
 • Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea) bulmaca cevabı lahana
 • Kışla, okul, tutuk evi, hastahane gibi kalabalık yerlerde, içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda bulmaca cevabı koğuş
 • Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO) bulmaca cevabı kireç
 • Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse) bulmaca cevabı gafil
 • Terlemiş olan bulmaca cevabı terli
 • Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse bulmaca cevabı yankesici
 • Atom numarası 13, atom ağırlığı 26, 98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al bulmaca cevabı alüminyum
 • Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı) bulmaca cevabı cadaloz
 • Eşleme bulmaca cevabı senkronizasyon
 • Yaradılış, huy, karakter, mizaç bulmaca cevabı meşrep
 • Baz niteliği gösteren bulmaca cevabı bazik
 • Çaresiz bulmaca cevabı umarsız
 • Aralarındaki düşünce veya çıkar ayrılığını, karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuşmak, karşılıklı anlaşmak ve mutabık kalmak bulmaca cevabı uzlaşmak
 • Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması bulmaca cevabı spazm
 • Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî bulmaca cevabı duygusal
 • Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris) bulmaca cevabı karpuz
 • Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama gibi çeşitli duyguları belirtir bulmaca cevabı oh
 • Hüzünlü duruma gelmek, hüzün duymak bulmaca cevabı hüzünlenmek
 • Işıldak bulmaca cevabı projektör
 • Sulu duruma gelmek bulmaca cevabı sulanmak
 • Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız bulmaca cevabı zift
 • Kaolinden yapılma, beyaz, sert ve yarı saydam çömlek hamuru bulmaca cevabı porselen
 • Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar bulmaca cevabı yetkili
 • Teknikçi bulmaca cevabı tekniker

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir