Çalgı bulmaca cevabı

Çalgı bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Çalgı bulmaca cevabı aşağıdadır.

Çalgı nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Çalgı bulmacada cevabı enstrüman

Bulmaca kelimeleri

 • Çalgı nedir? enstrüman
 • Çalgı enstrüman
 • Bulmaca soruları Çalgı
 • Çalgı bulmaca anlamı nedir? enstrüman
 • Çalgı ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Çalgı

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Başkalarının eşyasını istenilen yere taşımayı sağlayan kimse, nakliyeci, nakliyatçı bulmaca cevabı taşımacı
 • Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman bulmaca cevabı sarp
 • Kemer, kayış, ayakkabı vb. nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık bulmaca cevabı toka
 • Gizler, sırlar bulmaca cevabı esrar
 • Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç bulmaca cevabı baston
 • Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci bulmaca cevabı materyalist
 • İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi bulmaca cevabı pestil
 • Bildirme yazısı, mesaj bulmaca cevabı ileti
 • Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut bulmaca cevabı ölümsüz
 • Eşit duruma getirmek bulmaca cevabı eşitlemek
 • Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam bulmaca cevabı kategori
 • Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti bulmaca cevabı sprey
 • 1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km) bulmaca cevabı kilometre
 • Kesintisiz olarak süren, devamlı bulmaca cevabı sürekli
 • Sabotaj yapan kimse, baltalıyıcı bulmaca cevabı sabotajcı
 • Bir şeyin yakını, dolayı, etraf bulmaca cevabı çevre
 • Topluluk, toplum, cemiyet bulmaca cevabı sosyete
 • Bir siyasî davayı kabul ettirmek için karşı tarafa korku salacak, cana ve mala kıyacak davranışlarda bulunan kimse, yıldırmacı, tedhişçi bulmaca cevabı terorist
 • Motorlu taşıtlarda motorun en az yakıtla çalışma ayarı bulmaca cevabı rölanti
 • Gecikmeli, tehirli bulmaca cevabı rötarlı
 • Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof bulmaca cevabı filozof
 • İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma bulmaca cevabı tatmin
 • İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa bulmaca cevabı saz
 • Bir işi başarmaya çalışmak, iş edinmek bulmaca cevabı uğraşmak
 • Yapıların çatılarını örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek, suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha bulmaca cevabı kiremit
 • Nişastadan yapılan, çok ince kuru yufka; bu yufkadan hazırlanan tatlı bulmaca cevabı güllaç
 • Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek bulmaca cevabı yamak
 • Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem bulmaca cevabı dizge
 • Bir yere yaslanmak, kendini dayamak bulmaca cevabı dayanmak
 • Büyüklük, ululuk bulmaca cevabı kibir
 • Tahıllar malt yapılarak şekerlendirildikten ve gereği kadar mayalandıktan sonra damıtılarak elde edilen alkollü içki bulmaca cevabı viski
 • Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem bulmaca cevabı duvar
 • Haftada bir kez yapılan veya yayımlanan bulmaca cevabı haftalık
 • Beline kuşak, kılıç, kemer gibi şeyler bağlamak bulmaca cevabı kuşanmak

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.