Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin bulmaca cevabı

Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin bulmaca cevabı aşağıdadır.

Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin bulmacada cevabı ruhsuz

Bulmaca kelimeleri

 • Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin nedir? ruhsuz
 • Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin ruhsuz
 • Bulmaca soruları Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin
 • Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin bulmaca anlamı nedir? ruhsuz
 • Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Bir ölçünün doğruluğunu belli bir örneğe göre düzeltmek, doğrulamak bulmaca cevabı ayarlamak
 • Bayan memur bulmaca cevabı memure
 • Yürüyen eşeği durdurmak için söylenen söz bulmaca cevabı çüş
 • Öğleye yakın zaman bulmaca cevabı öğleüzeri
 • Çocuk yuvası bulmaca cevabı kreş
 • İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak bulmaca cevabı koza
 • Oynayıp eğlenmeye yarayan her şey bulmaca cevabı oyuncak
 • Güncel duruma getirmek bulmaca cevabı güncellemek
 • Atom numarası 82, atom ağırlığı 207, 21, yoğunluğu 11, 3 olan, 327, 4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb bulmaca cevabı kurşun
 • Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne bulmaca cevabı madde
 • Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan bulmaca cevabı mızmız
 • Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis) bulmaca cevabı sümbül
 • İki çeneklilerden, 30 m ye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç (Platanus) bulmaca cevabı çınar
 • Haberci bulmaca cevabı resul
 • Böcekler sınıfının çift kanatlılar takımından, insan ve evcil hayvanların kanını emen, görünüşü ev sineğine benzeyen bir eklem bacaklı türü (Stomoxys calcitrans) bulmaca cevabı karasinek
 • Her şeyi oluruna bırakan bulmaca cevabı tevekkel
 • Tene yumuşaklık vermek veya güneş, yağmur gibi dış etkilerden korunmak için sürülen güzel kokulu merhem bulmaca cevabı krem
 • Sofa bulmaca cevabı hol
 • Oluşturmak, ortaya çıkarmak, yaratmak, meydana çıkarmak bulmaca cevabı türetmek
 • Cümle bulmaca cevabı tümce
 • Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese bulmaca cevabı geometri
 • Karşın bulmaca cevabı rağmen
 • İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık bulmaca cevabı can
 • Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde bulmaca cevabı mayın
 • Bir şeyin zarar görmesine, bozulmasına, yok olmasına, ortadan kalkmasına yol açan, tahripkâr bulmaca cevabı yıkıcı
 • Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü bulmaca cevabı posta
 • Uçmuş, soluk bulmaca cevabı uçuk
 • Bir kimseye kendini beğendirmek için alımlı davranan kimse bulmaca cevabı yaraş
 • Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı bulmaca cevabı deterjan
 • Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde bulmaca cevabı bulvar
 • Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap bulmaca cevabı sicim
 • Her şeyi Allaha bırakma, Allahtan bekleme, kadere boyun eğme bulmaca cevabı tevekkül
 • Donmasını sağlamak bulmaca cevabı dondurmak
 • Süt çocuklarını yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta veya demirden yapılmış sallanır bir çeşit küçük karyola bulmaca cevabı beşik

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir