Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara bulmaca cevabı

Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, bulmaca cevabı aşağıdadır.

Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, bulmacada cevabı şarbon

Bulmaca kelimeleri

 • Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, nedir? şarbon
 • Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, şarbon
 • Bulmaca soruları Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen,
 • Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, bulmaca anlamı nedir? şarbon
 • Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen,

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Ayağın toparlakça olan alt bölümü bulmaca cevabı topuk
 • Sarhoşluğun sebep olduğu sersemlik içinde olan bulmaca cevabı mahmur
 • Kimyasal yollarla elde edilen, ilâç yapmaya yarayan veya sanayide türlü işlerde kullanılan maddelerin genel adı bulmaca cevabı ecza
 • Bir kimsenin yararlığını, yeteneğini gösteren belge bulmaca cevabı referans
 • İncelik, güzellik, zariflik bulmaca cevabı zarafet
 • Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen bulmaca cevabı namussuz
 • İşi kumaş, giysi, çamaşır vb. ütülemek olan kimse bulmaca cevabı ütücü
 • Sınır bulmaca cevabı hudut
 • El ve ayaklarıyla tutunarak veya tırnaklarını iliştirerek dik bir yere çıkmak bulmaca cevabı tırmanmak
 • Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç bulmaca cevabı baston
 • Aralarındaki düşünce veya çıkar ayrılığını, karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuşmak, karşılıklı anlaşmak ve mutabık kalmak bulmaca cevabı uzlaşmak
 • Sessiz duruma gelmek, sessiz olmak bulmaca cevabı sessizleşmek
 • Kuzeydoğu Sibiryada yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha bulmaca cevabı yakut
 • Afyon, tütün, kahve, çay gibi keyif veren maddelere alışmış olan (kimse) bulmaca cevabı tiryaki
 • Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse bulmaca cevabı avukat
 • Menteşelerle birbirine bağlı birkaç parçadan oluşan ve yapılarda bazı bölümleri ayırmakta kullanılan, katlanır, taşınır çerçeveli perde bulmaca cevabı paravan
 • Kanda ve büyük ölçüde ödde bulunan, besinlerle alınan sterol bulmaca cevabı kolesterol
 • Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar bulmaca cevabı hazırlık
 • Tarihî bulmaca cevabı tarihsel
 • Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht bulmaca cevabı çaba
 • Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç bulmaca cevabı koç
 • Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad bulmaca cevabı tat
 • Kocaman, iri, kaba bulmaca cevabı hantal
 • Haydi, yürü, kalk, git bulmaca cevabı yallah
 • Tekme vurmak bulmaca cevabı tekmelemek
 • Temizlik, temiz olma bulmaca cevabı taharet
 • Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk bulmaca cevabı elebaşı
 • Kişi bulmaca cevabı nüfus
 • Kendisine gösterilen sevgi ve saygıdan veya verilen değerden yüreklenerek yersiz ve aşırı davranışlarda bulunmak bulmaca cevabı şımarmak
 • Kesici aletleri zımpara veya bileği taşında keskinleştirmek, keskin duruma getirmek, keskinleştirmek bulmaca cevabı bilemek
 • Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif bulmaca cevabı yoğun
 • Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak bulmaca cevabı aramak
 • Güdülebilen, yönetilebilir bulmaca cevabı güdümlü
 • Katman, kat bulmaca cevabı tabaka

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.