Çevrilme, katlanma, bükülme bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Çevrilme, katlanma, bükülme bulmaca cevabı aşağıdadır.

Çevrilme, katlanma, bükülme nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Çevrilme, katlanma, bükülme bulmacada cevabı devrim

Bulmaca kelimeleri

 • Çevrilme, katlanma, bükülme nedir? devrim
 • Çevrilme, katlanma, bükülme devrim
 • Bulmaca soruları Çevrilme, katlanma, bükülme
 • Çevrilme, katlanma, bükülme bulmaca anlamı nedir? devrim
 • Çevrilme, katlanma, bükülme ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Çevrilme, katlanma, bükülme

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal bulmaca cevabı maksimum
 • Kutsal sayılan kimselerin adlarının başına getirilen unvan bulmaca cevabı hazret
 • Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması bulmaca cevabı güreş
 • Yemek de yenilen bulmaca cevabı yemekli
 • Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal bulmaca cevabı görkemli
 • Güneşle ilgili bulmaca cevabı şemsi
 • Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri bulmaca cevabı kutup
 • Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme bulmaca cevabı prova
 • Aydınlık, ışık, parıltı bulmaca cevabı nur
 • XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı bulmaca cevabı romantizm
 • Çekiştirerek veya ısırarak parçalamak, gagalamak bulmaca cevabı didiklemek
 • Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen bulmaca cevabı vantuz
 • Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat bulmaca cevabı gelir
 • Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen bulmaca cevabı rejisör
 • Saf durumuna getirmek bulmaca cevabı saflaştırmak
 • Dayanak bulmaca cevabı mesnet
 • Ergin bir duruma gelmek, reşit olmak bulmaca cevabı erginleşmek
 • Görme duygusu olmayan, görmez bulmaca cevabı kör
 • Benzer olma durumu bulmaca cevabı benzerlik
 • Hayatın sonu, ölüm zamanı bulmaca cevabı ecel
 • Yapı durumuna gelmek bulmaca cevabı yapılaşmak
 • Çorapları dizin altında veya üstünde tutmaya yarayan lâstikli bağ bulmaca cevabı jartiyer
 • Pamuğu çekirdeğinden ayırmaya yarayan âlet bulmaca cevabı çırçır
 • Bir şeyin özü, maya, gevher bulmaca cevabı cevher
 • Perçin yapılarak sağlamlaştırılmış bulmaca cevabı perçinli
 • Aşırı bir biçimde bulmaca cevabı şöylesine
 • Gemilerde tayfa ve erlerin yattığı dikdörtgen biçiminde, astarlanmış bezden yapılan, halatlarla bir yere tutturulan asılı yatak bulmaca cevabı branda
 • Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi bulmaca cevabı seri
 • Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis) bulmaca cevabı çay
 • Azken çok olmak, çok duruma gelmek bulmaca cevabı çoğalmak
 • Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz bulmaca cevabı evre
 • Kilitli bulmaca cevabı kitli
 • Siyonizmle ilgili bulmaca cevabı siyonist
 • Gözlem evi, observatuvar bulmaca cevabı rasathane