Ebe bulmaca cevabı

Ebe bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Ebe bulmaca cevabı aşağıdadır.

Ebe nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Ebe bulmacada cevabı kabile

Bulmaca kelimeleri

 • Ebe nedir? kabile
 • Ebe kabile
 • Bulmaca soruları Ebe
 • Ebe bulmaca anlamı nedir? kabile
 • Ebe ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Ebe

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Çay evi bulmaca cevabı çayhane
 • Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru bulmaca cevabı problem
 • Söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna inanmak bulmaca cevabı kanmak
 • Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı bulmaca cevabı ilk
 • Birbirini tanımayanların tanışmasını sağlamak, tanıtmak, takdim etmek bulmaca cevabı tanıştırmak
 • Yakın ve belirli bir yerde bulmaca cevabı şuracıkta
 • Dokunacak bezi tezgâha yerleştirmek bulmaca cevabı tezgahlamak
 • Sevilen müzik eserlerinden seçilmiş bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik parçası bulmaca cevabı potpuri
 • İnce çelikten yapılmış, iki yanı keskin tıraş bıçağı bulmaca cevabı jilet
 • Bir nesnenin, kendine özgü belirtilerini tam ve açık biçimde söz veya yazı ile anlatmak, tasvir etmek bulmaca cevabı betimlemek
 • Bugünden bir önceki günle ilgili bulmaca cevabı dünkü
 • Solmasına sebep olmak bulmaca cevabı soldurmak
 • Yalnız olarak bulmaca cevabı yalnızca
 • İnsancıl bulmaca cevabı hümanist
 • Hava hedeflerine karşı kullanılan silâhlara verilen genel ad bulmaca cevabı uçaksavar
 • Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçrenin bir bölümünde kullanılan dil bulmaca cevabı almanca
 • Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan bulmaca cevabı habersiz
 • İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör bulmaca cevabı müdür
 • Tanrının buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi bulmaca cevabı peygamber
 • İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı bulmaca cevabı iyi
 • Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan bulmaca cevabı popüler
 • Beyin bulmaca cevabı dimağ
 • Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe bulmaca cevabı adalet
 • Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz bulmaca cevabı parola
 • Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halk oyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler bulmaca cevabı parlamento
 • Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası bulmaca cevabı mide
 • Dolmasını sağlamak, dolu duruma getirmek bulmaca cevabı doldurmak
 • Kabartmalı pamuklu kumaş bulmaca cevabı pike
 • Pek çok parçalara ayrılmış, parça parça olmuş bulmaca cevabı paramparça
 • Geçmiş bulmaca cevabı mazi
 • Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup bulmaca cevabı öfkeli
 • Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan bulmaca cevabı ıslak
 • Küçük çan bulmaca cevabı çıngırak
 • Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi bulmaca cevabı yelek

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir