Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış bulmaca cevabı

Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliğ bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliğ bulmaca cevabı aşağıdadır.

Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliğ nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliğ bulmacada cevabı entel

Bulmaca kelimeleri

 • Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliğ nedir? entel
 • Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliğ entel
 • Bulmaca soruları Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliğ
 • Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliğ bulmaca anlamı nedir? entel
 • Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliğ ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliğ

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Yurt bulmaca cevabı vatan
 • Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan bulmaca cevabı yedek
 • Çok kuru bulmaca cevabı kupkuru
 • Ucu top biçiminde eski bir silâh bulmaca cevabı topuz
 • Sesi büyütüp uzağa iletmeye yarayan koni biçiminde alet bulmaca cevabı megafon
 • Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum bulmaca cevabı kanaat
 • Bir felsefî veya toplumsal öğretiye sistemli biçimde bağlanan kimse bulmaca cevabı ideolog
 • Güven duygusu veren, güvenilen bulmaca cevabı güvenilir
 • Yiyecek veya içecekte kullanılan yıkanmamış mutfak eşyası veya kap kacak bulmaca cevabı bulaşık
 • Bulanmış olan, duru olmayan bulmaca cevabı bulanık
 • Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar bulmaca cevabı medeni
 • Kaygı duymak, üzülmek bulmaca cevabı kaygılanmak
 • Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme bulmaca cevabı tercih
 • Delişmen, aklına eseni yapan bulmaca cevabı zirzop
 • Nitrogliserin ile yapılan patlayıcı bir madde bulmaca cevabı dinamit
 • Yabanî bulmaca cevabı vahşi
 • Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistanda sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan bulmaca cevabı ban
 • Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori bulmaca cevabı ısın
 • Üstündeki şeyleri düşürmek veya temizlemek için bir şeyi kuvvetle sallamak veya sarsmak bulmaca cevabı silkmek
 • Etki yapan (her şey), müessir, faktör bulmaca cevabı etken
 • Hey, bana bak, baksana anlamında bulmaca cevabı yahu
 • Kişilikli bulmaca cevabı şahsiyetli
 • Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı bulmaca cevabı biyolog
 • Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus) bulmaca cevabı bit
 • Güldürü bulmaca cevabı komedi
 • Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara bulmaca cevabı tehlike
 • Günden güne bulmaca cevabı günbegün
 • İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi bulmaca cevabı fabrika
 • İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristotelesin bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi bulmaca cevabı skolastik
 • Tanımayarak, niteliğini iyi anlamayarak aldanmak bulmaca cevabı yanılmak
 • Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat bulmaca cevabı kurtuluş
 • Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman bulmaca cevabı narkozcu
 • Belli bir sürede, belli bir süre içinde bulmaca cevabı zarfında
 • Gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz bulmaca cevabı iktidarsız

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir