Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortadan ve tam karşıdan on iki adım uzaklıktaki noktadan şutlanması bulmaca cevabı

Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortada bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortada bulmaca cevabı aşağıdadır.

Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortada nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortada bulmacada cevabı penaltı

Bulmaca kelimeleri

 • Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortada nedir? penaltı
 • Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortada penaltı
 • Bulmaca soruları Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortada
 • Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortada bulmaca anlamı nedir? penaltı
 • Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortada ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortada

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Bir işin doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek bulmaca cevabı denetlemek
 • Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç bulmaca cevabı kürek
 • Ara, uzaklık bulmaca cevabı mesafe
 • Aynı mahalleden olan bulmaca cevabı mahalleli
 • Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk bulmaca cevabı kuluçka
 • Süresi belirli olmayan bulmaca cevabı süresiz
 • Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan bulmaca cevabı eksik
 • Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı bulmaca cevabı yeniçeri
 • İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf bulmaca cevabı saydam
 • Kötü bulmaca cevabı berbat
 • Sertleşmek, katılaştırmak bulmaca cevabı pekiştirmek
 • İç sıkan, can sıkan, tedirgin eden bulmaca cevabı sıkıcı
 • Sermayesi olan bulmaca cevabı sermayedar
 • Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite bulmaca cevabı birim
 • Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum) bulmaca cevabı bezelye
 • Öylesine bulmaca cevabı öylemesine
 • Güçlü sevgi, aşk bulmaca cevabı sevda
 • İslâm dininin gerekli gördüğü durumlarda ve biçimde yıkanıp abdest alma, boy abdesti bulmaca cevabı gusül
 • Döl, soy sop, sulp bulmaca cevabı zürriyet
 • Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık bulmaca cevabı kompleks
 • Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vaka bulmaca cevabı olay
 • Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme bulmaca cevabı restorasyon
 • Katıksız, duru, temiz bulmaca cevabı safi
 • İç içe geçen veya birbiri üzerine gelen parçaları tutturmaya yarayan bir tür tahta veya metal çivi bulmaca cevabı pim
 • Bir yazı, belge vb. nin doğruluğunu veya kabul ve onayını belirtmek amacı ile altına mühür koymak, mühür basmak bulmaca cevabı mühürlemek
 • Atletizmle uğraşan kimse bulmaca cevabı atlet
 • Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilen balçık bulmaca cevabı tuğla
 • Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş bulmaca cevabı terör
 • Teker teker geçmeyi sağlamak amacıyla bazı yerlere konulan, uçlarından birinin çevresinde dönebilecek düzende yatay olarak yerleştirilmiş çarpı biçiminde araç bulmaca cevabı turnike
 • Şu yerin halkından olan, şu yöreden olan bulmaca cevabı şuralı
 • Kaplumbağa bulmaca cevabı tosbağa
 • Aksayan, hafifçe topallayan bulmaca cevabı aksak
 • Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han bulmaca cevabı kervansaray
 • Sadaka istemek bulmaca cevabı dilenmek

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir