Gaye isminin anlamı

Gaye isminin anlamı nedir?

Son zamanlarda Kız ismi olarak tercih edilen Gaye isminin kelime anlamı hakkında sayfamızda bilgi bulabilirsiniz.

Gaye ismi nedir?

Gaye isminin anlamı Amaç, erek, hedef

En çok Aranan İsimler ve Açıklamaları

Nursima Kız isminin anlami Işıklı, aydınlık yüz

Sencer Erkek isminin anlami 1. Kale, istihkâm 2. Büyük Selçuklu hükümdarı

Durguner Erkek isminin anlami Dingin, sakin kimse

Tolgay Erkek isminin anlami Çevre, dolay

Kibare Kız isminin anlami 1. Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan 2. Seçkin, değerli 3. Zengin, soylu

Erdenay Erkek isminin anlami Ay kadar temiz, el değmemiş

Onaran Erkek isminin anlami 1. Düzelten, yararlı bir duruma getiren 2. İyileştiren, tedavi eden 3. Başaran, bitiren

İlkut Erkek isminin anlami Ülkenin kutlusu, mutlusu, uğurlusu

Rasime Kız isminin anlami 1. Âdet, eskiden kalma âdet 2. Tören, merasim

Kanver Erkek isminin anlami “Canlılık kat“ anlamında kullanılan bir ad

Ziyaeddin Erkek isminin anlami bk. Ziyaettin

Tamay Erkek isminin anlami Ayın bütün durumu, dolunay

Mertel Erkek isminin anlami Özü sözü doğru kimse

Aydinç Erkek isminin anlami Ay gibi dinç olan

Altaç Kız isminin anlami “Taç takın“ anlamında kullanılan bir ad

Dolun Kız isminin anlami bk. Tolun

Çaba Erkek isminin anlami Herhangi bir işi yapmak için harcanan güç, zorlu, sürekli çalışma

Figan Kız isminin anlami Istırap ile bağırma, inleme

Günyeli Erkek isminin anlami Doğu rüzgârı

Kalmuk Erkek isminin anlami 1. Göz kapağı 2. Tüylü yün kumaş 3. Asya?da eski bir Moğol kabilesinin adı

Doru Erkek isminin anlami 1. Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara olan at 2. Doruk

Açangül Kız isminin anlami Açmış gül

Kasar Erkek isminin anlami Hatır, gönül

Arısoy Erkek isminin anlami Temiz ve dürüst bir soydan gelmiş olan kimse

Kibariye Kız isminin anlami 1. Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan 2. Seçkin, değerli 3. Zengin, soylu

Kübra Kız isminin anlami En büyük, çok büyük olan

Gökşin Kız isminin anlami 1. Gökkuşağı, alkım 2. Mavi renkli

Alakurt Erkek isminin anlami Derisinde türlü renkler olan kurt

Abdülmennan Erkek isminin anlami Lütuf ve ihsan sahibi olan Tanrınını kulu

Daha fazla isim ve adlar için İsimler Sözlüğünü ziyaret ediniz

Kurumsal Eğitimler Kurumsal Eğitimler ziyaret ediniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir