Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koymak, ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek, taannüt etmek bulmaca cevabı

Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koym bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koym bulmaca cevabı aşağıdadır.

Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koym nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koym bulmacada cevabı direnmek

Bulmaca kelimeleri

 • Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koym nedir? direnmek
 • Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koym direnmek
 • Bulmaca soruları Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koym
 • Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koym bulmaca anlamı nedir? direnmek
 • Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koym ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koym

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Şarta bağlı olmayan, koşulsuz bulmaca cevabı şartsız
 • Turşu yapan veya satan kimse bulmaca cevabı turşucu
 • Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet bulmaca cevabı yetenek
 • Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş bulmaca cevabı teşkilat
 • Cisimlerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme gibi konular bakımından inceleyen mekanik kolu, sinematik bulmaca cevabı kinematik
 • Taşıma işini yapan (kimse veya şey) bulmaca cevabı taşıyıcı
 • Domuz bulmaca cevabı hınzır
 • Üstünde yaşadığımız gök cismi bulmaca cevabı dünya
 • Yorgunluğu gidermek için duraklama bulmaca cevabı mola
 • Bir ilâcın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı bulmaca cevabı doz
 • Dostluğunda ve inançlarında içten olan bulmaca cevabı muhlis
 • Ortasını bulmak, ortasına varmak bulmaca cevabı ortalamak
 • Sövmek bulmaca cevabı küfretmek
 • Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut bulmaca cevabı ölümsüz
 • Acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik bulmaca cevabı şefkat
 • Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz bulmaca cevabı sayı
 • Tanrı bulmaca cevabı mevla
 • Hafifçe dokunmak, takılmak bulmaca cevabı ilişmek
 • Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla) bulmaca cevabı pazı
 • Stok yapan kimse, istifçi bulmaca cevabı stokçu
 • Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip bulmaca cevabı kement
 • Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma bulmaca cevabı boykot
 • Pürüzü olmayan bulmaca cevabı pürüzsüz
 • Nakşibendilîk tarikatından olan kimse bulmaca cevabı nakşibendi
 • Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek bulmaca cevabı alışmak
 • Patriğin görev yeri bulmaca cevabı patrikhane
 • Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh bulmaca cevabı tabanca
 • Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiye dikili veya ayrı olarak kullanılan başlık bulmaca cevabı kukuleta
 • Yalıtılmış, tecrit edilmiş bulmaca cevabı izole
 • Yorgunluğa yol açan bulmaca cevabı yorucu
 • Bir canlıyı bir felâketten tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırmak bulmaca cevabı kurtarmak
 • Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı bulmaca cevabı farklı
 • Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet bulmaca cevabı baraj
 • Yakma özelliği olan, yakan bulmaca cevabı yakıcı

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir