Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme bulmaca cevabı aşağıdadır.

Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme bulmacada cevabı tescil

Bulmaca kelimeleri

 • Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme nedir? tescil
 • Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme tescil
 • Bulmaca soruları Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
 • Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme bulmaca anlamı nedir? tescil
 • Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı bulmaca cevabı kaç
 • Başkası değil, yine o bulmaca cevabı aynı
 • Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin, okuma yazmayı, aritmetiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı bulmaca cevabı ilköğretim
 • Öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren lise dengi okul bulmaca cevabı kolej
 • Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı bulmaca cevabı es
 • Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, yanıltı bulmaca cevabı sehiv
 • Doğrulama bulmaca cevabı tasdik
 • Çay, kahve gibi genellikle sıcak şeyler içmekte kullanılan küçük kap bulmaca cevabı fincan
 • Esen olma durumu, esenlik bulmaca cevabı selamet
 • Bilinçsiz bulmaca cevabı şuursuz
 • Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne bulmaca cevabı bağ
 • Morarmasına sebep olmak, mor renk vermek bulmaca cevabı morartmak
 • Sövmek işi veya biçimi bulmaca cevabı sövüş
 • Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi bulmaca cevabı zırh
 • Bölük, kısım bulmaca cevabı hizip
 • Birlikte, bir arada bulmaca cevabı beraber
 • Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının annesi, kayın valide bulmaca cevabı kaynana
 • Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır bulmaca cevabı sanki
 • Pişirmeden önce malzemeyi kesip karıştıran elektrikli alet bulmaca cevabı blender
 • Uygarlık bulmaca cevabı medeniyet
 • Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik bulmaca cevabı monarşi
 • Osmanlı imparatorluğunda, kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve din işlerine bakmakla birlikte dünya işlerine de din bakımından karışan üye bulmaca cevabı şeyhülislam
 • Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper bulmaca cevabı metris
 • 1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km) bulmaca cevabı kilometre
 • Olağan dışı bulmaca cevabı normalüstü
 • Sadık olmayan bulmaca cevabı sadakatsiz
 • Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü bulmaca cevabı koleksiyon
 • Taşımacı bulmaca cevabı nakliyeci
 • Sıcak duruma gelmek bulmaca cevabı sıcaklaşmak
 • Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma bulmaca cevabı ibraz
 • Fiziksel bulmaca cevabı fiziki
 • Dalmak işi veya biçimi bulmaca cevabı dalış
 • Hristiyan din adamı bulmaca cevabı papaz
 • Önce, ilk önce, ilkin bulmaca cevabı evvela