İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik bulmaca cevabı

İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek bulmaca cevabı aşağıdadır.

İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek bulmacada cevabı deha

Bulmaca kelimeleri

 • İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek nedir? deha
 • İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek deha
 • Bulmaca soruları İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek
 • İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek bulmaca anlamı nedir? deha
 • İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip bulmaca cevabı uygun
 • Moleküle ilişkin, molekülle ilgili bulmaca cevabı moleküler
 • Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen, boyu 6-7 m, yaygın tepeli bir ağaççık (Corylus avellana) bulmaca cevabı fındık
 • Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit bulmaca cevabı birçok
 • Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya para bulmaca cevabı vakıf
 • Küme durumuna getirmek, yığmak, biriktirmek bulmaca cevabı kümelemek
 • Mesleğini, sanatını pratik yoluyla öğrenip uygulayan kimse bulmaca cevabı pratisyen
 • Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin bulmaca cevabı ruhsuz
 • Terlemiş olan bulmaca cevabı terli
 • Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah bulmaca cevabı terim
 • Çoğul birinci kişi zamiri bulmaca cevabı biz
 • Ceza olarak ayak tabanlarına vurmakta kullanılan, ayakları uygun bir durumda sıkıştırıp tutan kalınca bir sopa ile bunun iki ucuna bağlı bir ipi olan işkence aracı bulmaca cevabı falaka
 • İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr bulmaca cevabı savsak
 • İç yağlarında bulunan, margarik asidin gliserinle birleştirilmesiyle de yapay olarak elde edilen, 47°C de eriyen ve besin değeri olan bitki yağı bulmaca cevabı margarin
 • Kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer bulmaca cevabı zula
 • Pire bulunan bulmaca cevabı pireli
 • Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ bulmaca cevabı beyin
 • Birbirine metal sapla bağlanmış iki gülle veya disklerden yapılmış araç bulmaca cevabı halter
 • Akıl hastahanesi bulmaca cevabı tımarhane
 • Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı bulmaca cevabı maliyet
 • İçi su veya hava dolu ufak kabartı veya kürecik bulmaca cevabı kabarcık
 • Alan, saha bulmaca cevabı meydan
 • Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı bulmaca cevabı maddi
 • Küme durumuna getirmek, yığmak, biriktirmek bulmaca cevabı kümelemek
 • Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog bulmaca cevabı müneccim
 • Usanç, bezginlik, tiksinti gibi duygular anlatır bulmaca cevabı öf
 • İşi veya çalışmayı geçici olarak bırakma bulmaca cevabı paydos
 • Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi bulmaca cevabı kuram
 • Önceden verilmiş olan hak ve hürriyetlerin sınırlarını daraltmak, tahdit etmek bulmaca cevabı kısıtlamak
 • Raptiye ile tutturmak bulmaca cevabı raptiyelemek
 • Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı bulmaca cevabı sinek
 • Konuşmasını kesmek veya konuşmaktan kaçınmak bulmaca cevabı susmak
 • Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita) bulmaca cevabı nane
 • Türlü eğlence ve oyun kuruluşları bulunan alan bulmaca cevabı lunapark

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir