İsa Peygambere verilen adlardan biri bulmaca cevabı

İsa Peygambere verilen adlardan biri bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan İsa Peygambere verilen adlardan biri bulmaca cevabı aşağıdadır.

İsa Peygambere verilen adlardan biri nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan İsa Peygambere verilen adlardan biri bulmacada cevabı mesih

Bulmaca kelimeleri

 • İsa Peygambere verilen adlardan biri nedir? mesih
 • İsa Peygambere verilen adlardan biri mesih
 • Bulmaca soruları İsa Peygambere verilen adlardan biri
 • İsa Peygambere verilen adlardan biri bulmaca anlamı nedir? mesih
 • İsa Peygambere verilen adlardan biri ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada İsa Peygambere verilen adlardan biri

Benzer Bulmaca Cevapları

 • İnce çelikten yapılmış, iki yanı keskin tıraş bıçağı bulmaca cevabı jilet
 • Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı bulmaca cevabı türbe
 • Merkez durumuna gelmek bulmaca cevabı merkezileşmek
 • En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse bulmaca cevabı kral
 • Kızartmak işi bulmaca cevabı kızartma
 • Birbirine olan borçları ödeyip, alacak verecek bırakmamak bulmaca cevabı ödeşmek
 • Bir kimsenin kız kardeşinin veya kadın hısımlarından birinin kocası bulmaca cevabı enişte
 • Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer bulmaca cevabı sergi
 • Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın bulmaca cevabı dadı
 • Elektrik akımı almak için fişin sokulduğu yuva bulmaca cevabı priz
 • Sorumsuz (bir biçimde) bulmaca cevabı sorumsuzca
 • İplik, yün, tel, saz gibi şeyleri elde şiş, tığ yardımıyla birbirine dolayarak işlemek veya tezgâhta dokumak bulmaca cevabı örmek
 • Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu bulmaca cevabı üniversite
 • Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka bir şey üzerine çekmek, meşgul etmek bulmaca cevabı oyalamak
 • Denizlerin ötesinde bulunan bulmaca cevabı denizaşırı
 • Dış kabuğu çıkarıldıktan sonra fırında kavrulup eğlencelik olarak yenen nohut bulmaca cevabı leblebi
 • Kız kardeş, bacı bulmaca cevabı hemşire
 • Eli veya kolu sakat olan bulmaca cevabı çolak
 • Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç bulmaca cevabı keski
 • Fransız para birimi bulmaca cevabı frank
 • Bir şeyin sarkmasını sağlamak bulmaca cevabı sarkıtmak
 • Değer, kıymet bulmaca cevabı kadir
 • Zambakgillerden, uç dalları yapraksı görünüşte, toprak altı kök saplarından çıkan taze sürgünleri yenen bir bitki (Asparagus officinalis) bulmaca cevabı kuşkonmaz
 • Biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek bulmaca cevabı kötülemek
 • Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar bulmaca cevabı sakın
 • Yapıların çatılarını örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek, suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha bulmaca cevabı kiremit
 • Bir borcun belli zamanlarda ödenmesi gerekli olan parçalarından her biri bulmaca cevabı taksit
 • Sürekli somurtan, asık suratlı bulmaca cevabı somurtkan
 • Spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi bulmaca cevabı eşofman
 • Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı bulmaca cevabı flüt
 • Değer, kıymet bulmaca cevabı kadir
 • Temizlik, temiz olma bulmaca cevabı taharet
 • Öğle vakti, öğle üzeri bulmaca cevabı öğleyin
 • Otobüs işletmecisi bulmaca cevabı otobüsçü

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.