Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan kokulu bir bitki (Apium graveolens) bulmaca cevabı

Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan bulmaca cevabı aşağıdadır.

Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan bulmacada cevabı kereviz

Bulmaca kelimeleri

 • Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan nedir? kereviz
 • Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan kereviz
 • Bulmaca soruları Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan
 • Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan bulmaca anlamı nedir? kereviz
 • Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Maydanozgillerden, kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Berelemek bulmaca cevabı zedelemek
 • Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı bulmaca cevabı yağmur
 • Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse bulmaca cevabı muhatap
 • 10, 12 kişilik küçük otobüs bulmaca cevabı minibüs
 • Ilıca bulmaca cevabı kaplıca
 • Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı bulmaca cevabı kaç
 • Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme bulmaca cevabı bitiş
 • Bir oyuğun, bir kovuğun içine doldurulan madde bulmaca cevabı dolgu
 • Yabanîleşmek, vahşî duruma gelmek bulmaca cevabı vahşileşmek
 • Tümsek biçimindeki yığın bulmaca cevabı küme
 • Hava akımlarından yararlanarak uçan, uçağa benzer motorsuz hava taşıtı bulmaca cevabı planör
 • Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica) bulmaca cevabı saksağan
 • Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik bulmaca cevabı rezalet
 • Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica) bulmaca cevabı kahve
 • Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya bulmaca cevabı yatır
 • Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu bulmaca cevabı sınırlı
 • Motorlu taşıtlarda motorun en az yakıtla çalışma ayarı bulmaca cevabı rölanti
 • Kalın biçilmiş uzun tahta bulmaca cevabı kalas
 • Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat bulmaca cevabı moral
 • Akademi üyesi bulmaca cevabı akademisyen
 • Ön Asyanın bir parçası olarak Türkiyenin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad bulmaca cevabı anadolu
 • Babanın erkek kardeşi bulmaca cevabı amca
 • İran devletinin resmî dili bulmaca cevabı farsça
 • Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış bulmaca cevabı hakaret
 • Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük bulmaca cevabı kaval
 • Masal anlatan, yazan veya okuyan kimse bulmaca cevabı masalcı
 • Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma bulmaca cevabı zam
 • Serçegillerden, insanlara yakın yerlerde yaşayan, kışın göçmeyen, koyu boz renkli, küçük ötücü bir kuş (Passer domesticus) bulmaca cevabı serçe
 • Sabun yapan veya satan kimse bulmaca cevabı sabuncu
 • Öfke, kızgınlık bulmaca cevabı hiddet
 • Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı bulmaca cevabı yapımcı
 • Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça bulmaca cevabı çene
 • Her vakit, sürekli olarak bulmaca cevabı daima
 • Yaymak, dağıtmak, saçmak bulmaca cevabı neşretmek

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir