Nezir isminin anlamı

Nezir isminin anlamı nedir?

Son zamanlarda Erkek ismi olarak tercih edilen Nezir isminin kelime anlamı hakkında sayfamızda bilgi bulabilirsiniz.

Nezir ismi nedir?

Nezir isminin anlamı 1. Kendini Tanrıya ve ibadete adayan 2. Bir dilekte bulunan, adak adayan

En çok Aranan İsimler ve Açıklamaları

İlkbal Kız isminin anlami İlk doğan çocuklara verilen adlardandır

Uludağ Erkek isminin anlami Dağlar kadar yüce, erdemli olan kimse

Fethullah Erkek isminin anlami Allah?ın fethi

Uğuş Kız isminin anlami bk. Ukuş

Üner Erkek isminin anlami Tanınmış, ünlü kimse

İlkbahar Kız isminin anlami Yılın ılık mevsimi, bahar

Üstek Erkek isminin anlami Yüksek, yüce

Atasever Erkek isminin anlami bk. Ataseven

İnayet Kız isminin anlami 1. Yardım, ihsan, iyilik, lütuf 2. Gözetme, kayırma 3. İnsanları rahata kavuşturmak için Allah?ın yapmış olduğu doğaüstü bağış veya yardım

Fügen Kız isminin anlami bk. Figen

Cansoy Erkek isminin anlami Tatlı ve içten olan kimse

Faiz Erkek isminin anlami 1. Başarı kazanan 2. Taşan, coşan

Nevri Erkek isminin anlami Işıklı, parlak

Alçık Erkek isminin anlami Gözcü, kollayıcı

Beri Erkek isminin anlami 1. Salim, kurtulmuş 2. Temiz

Görgüç Erkek isminin anlami 1. Dürbün 2. Pencere

Armağan Erkek isminin anlami 1. Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye 2. Ödül 3. Bağış, ihsan

Güntimur Erkek isminin anlami bk. Gündemir

Abdülnasır Erkek isminin anlami Yardımcı olan, yardım eden Tanrının kulu

Hüray Kız isminin anlami Hür-ay. Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız

Kaygusuz Erkek isminin anlami bk. Kaygısız

Dural Erkek isminin anlami Hep aynı durumda olan, değişmeden kalan, sakin

Öztunç Erkek isminin anlami Özü tunç gibi güçlü olan kimse

Yücelten Erkek isminin anlami Yükselten, yüce bir duruma getiren

Perihan Kız isminin anlami 1. Büyücü, perileri davet eden 2. Periler hükümdarı

Ayata Erkek isminin anlami “Ey baba!“ anlamında kullanılan bir ad

Hüsün Kız isminin anlami 1. Güzel, iyi 2. Güzellik

Güvercin Kız isminin anlami 1. Dünyanın pek çok yerinde rastlanan, hızlı ve uzun zaman uçabilen, çoğu evcilleşmiş kuş 2. Barış simgesi

Ayşe Kız isminin anlami Rahat ve huzur içinde yaşayan

Daha fazla isim ve adlar için İsimler Sözlüğünü ziyaret ediniz

Kurumsal Eğitimler Kurumsal Eğitimler ziyaret ediniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir