Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan bulmaca cevabı

Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde e bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde e bulmaca cevabı aşağıdadır.

Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde e nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde e bulmacada cevabı layık

Bulmaca kelimeleri

 • Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde e nedir? layık
 • Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde e layık
 • Bulmaca soruları Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde e
 • Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde e bulmaca anlamı nedir? layık
 • Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde e ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde e

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası bulmaca cevabı mide
 • İçtenlik bulmaca cevabı samimiyet
 • Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) halka ait kelimesinden kısaltma bulmaca cevabı pop
 • Tanrının her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip bulmaca cevabı kısmet
 • Kadınların ferace ile birlikte kullandıkları, gözleri açıkta bırakan, ince yüz örtüsü bulmaca cevabı yaşmak
 • Patenle kayma işi bulmaca cevabı patinaj
 • Tavla oyununda zarların üst yüzünün birinin beşli, öbürünün üçlü gelmesi bulmaca cevabı pencüse
 • Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü bulmaca cevabı balkon
 • Boks oynayan kimse, yumruk oyuncusu bulmaca cevabı boksör
 • Merkezden uzaklaşan, santrifüj bulmaca cevabı merkezkaç
 • Yağma eden (kimse, ordu) bulmaca cevabı yağmacı
 • içinde pasta satılan, oturularak veya ayakta pasta yenilen yer, pastacı bulmaca cevabı pastahane
 • Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik bulmaca cevabı kefalet
 • Basımcı, basım evi sahibi bulmaca cevabı matbaacı
 • Tıpla ilgili olarak, tıbba göre bulmaca cevabı tıbben
 • Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır bulmaca cevabı eyvah
 • İki sayısının üleştirme sıfatı, her defasında ikisi bir arada olan, her birine iki bulmaca cevabı ikişer
 • Sütun bulmaca cevabı kolon
 • Savaş veya yarışmada üstünlük sağlamak, üstün gelmek bulmaca cevabı yenmek
 • Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık bulmaca cevabı taşra
 • Asmak işi yapılmak veya asmak işine konu olmak bulmaca cevabı asılmak
 • Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis bulmaca cevabı yansı
 • Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre bulmaca cevabı matris
 • Yaşamış bulmaca cevabı muammer
 • Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı bulmaca cevabı şirret
 • Şakasız olarak, gerçekten bulmaca cevabı cidden
 • Kaşıntısı olmak, kaşıma isteği duymak bulmaca cevabı kaşınmak
 • İnsan, kimse, şahıs bulmaca cevabı kişi
 • Kira ile vermek bulmaca cevabı kiralamak
 • Bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek bulmaca cevabı sürüklemek
 • Eksik, eksiklik, kusur bulmaca cevabı noksan
 • Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum bulmaca cevabı lokum
 • Mertebe, derece, paye bulmaca cevabı rütbe
 • Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist bulmaca cevabı iyimser

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir