Niyaz isminin anlamı

Niyaz isminin anlamı nedir?

Son zamanlarda Kız ismi olarak tercih edilen Niyaz isminin kelime anlamı hakkında sayfamızda bilgi bulabilirsiniz.

Niyaz ismi nedir?

Niyaz isminin anlamı 1. Yalvarma, yakarma 2. İstek, arzu 3. Dua

En çok Aranan İsimler ve Açıklamaları

Akkor Kız isminin anlami Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan

Seden Kız isminin anlami Uyanık, tetikte, gözü açık olan

Meltem Kız isminin anlami Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı

Hare Kız isminin anlami Cam, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş

Bozbağ Erkek isminin anlami “Bağı boz“ anlamında kullanılan bir ad

Yalçınkaya Erkek isminin anlami Sert, güçlü kimse

Demirhan Erkek isminin anlami Güçlü hükümdar

Ağış Erkek isminin anlami Yükseliş, yükselme

Özinan Kız isminin anlami Gerçekten inançlı olan kimse

Kıyan Erkek isminin anlami Dağdan hızla inen sel

Akdora Erkek isminin anlami Doruğu bulutlu dağ

Görkem Erkek isminin anlami 1. Gösteriş, heybet 2. İyi gelişmiş, gürbüz

Gültaş Erkek isminin anlami “Gül, eğlen, coş“ anlamında kullanılan bir ad

Gülay Kız isminin anlami Güllerin açtığı ay

Yağmur Kız isminin anlami Havadaki su buğusu-nun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı

Efsun Kız isminin anlami Büyü, sihir

Önür Erkek isminin anlami 1. Kendinden önceki, eski 2. Öne geçen, ileriye giden

Börübey Erkek isminin anlami Güçlü, kuvvetli bey

Orus Erkek isminin anlami Talih, baht, saadet

Işınbay Erkek isminin anlami Ay gibi parlak yüzlü kimse

Muhlis Erkek isminin anlami 1. Katkısız, halis 2. İçten, samimi, dost canlısı

Koçyiğit Erkek isminin anlami Yürekli, cesur, kahraman kimse

Göçmen Erkek isminin anlami Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kimse

Feri Kız isminin anlami Asılla ilgili olmayıp ikinci derecede olan, ayrıntılı

Akgündüz Erkek isminin anlami Mutlu, sevinçli gün

Göknel Erkek isminin anlami Gökle ilgili olan

Figen Kız isminin anlami Yaralayan, kıran, düşüren

Secahat Erkek isminin anlami Yumuşak huyluluk

Tuğtekin Erkek isminin anlami Tuğ takmış hükümdar

Daha fazla isim ve adlar için İsimler Sözlüğünü ziyaret ediniz

Kurumsal Eğitimler Kurumsal Eğitimler ziyaret ediniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir