Pay bulmaca cevabı

Pay bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Pay bulmaca cevabı aşağıdadır.

Pay nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Pay bulmacada cevabı hisse

Bulmaca kelimeleri

 • Pay nedir? hisse
 • Pay hisse
 • Bulmaca soruları Pay
 • Pay bulmaca anlamı nedir? hisse
 • Pay ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Pay

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step bulmaca cevabı bozkır
 • Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi bulmaca cevabı piskopos
 • Ün, şan, şöhret bulmaca cevabı san
 • Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural bulmaca cevabı yasa
 • Sırada olmayan, sırası olmayan, düzensiz bulmaca cevabı sırasız
 • Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep bulmaca cevabı okul
 • Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı bulmaca cevabı balık
 • Milletvekili bulmaca cevabı mebus
 • Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu bulmaca cevabı sanatoryum
 • Evre bulmaca cevabı safha
 • Burun ve ter silmekte, bazen de el ve yüz kurulamakta kullanılan küçük, kare biçiminde dokuma veya yumuşak, ince kâğıt bulmaca cevabı mendil
 • Kurulma işi, yolu veya tarihi bulmaca cevabı kuruluş
 • Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü bulmaca cevabı beste
 • Genellikle Hindistanda dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş bulmaca cevabı şal
 • Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç bulmaca cevabı hercai
 • Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ bulmaca cevabı kanat
 • Bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık bulmaca cevabı hicran
 • Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru bulmaca cevabı problem
 • Aşırı ve bayağı biçimde süslenip boyanmış kadın bulmaca cevabı şıllık
 • Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe bulmaca cevabı çekyat
 • Kurama dayanan, kuramsal, nazarî bulmaca cevabı teorik
 • Yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan bulmaca cevabı ortanca
 • Kedigillerden, Orta ve Güney Amerikada yaşayan, postu, iri benekli memeli türü (Felis onca) bulmaca cevabı jaguar
 • Geçimini bahçe ürünlerini yetiştirip satmakla sağlayan kimse bulmaca cevabı bahçıvan
 • Kurutulmuş süt ürünü bulmaca cevabı kurut
 • Salt, ancak, sadece, yalnız bulmaca cevabı sırf
 • Ökçesiz ve arkalıksız terlik, şıpıdık bulmaca cevabı şıpşıp
 • Kabartmalı pamuklu kumaş bulmaca cevabı pike
 • Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II bulmaca cevabı iki
 • Bencil, hodbin bulmaca cevabı egoist
 • Serbestlik bulmaca cevabı liberalizm
 • Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil bulmaca cevabı yeterli
 • Yorum yapan kimse bulmaca cevabı yorumcu
 • Üst dudak üzerinde çıkan kıllar bulmaca cevabı bıyık

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir