Pay bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Pay bulmaca cevabı aşağıdadır.

Pay nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Pay bulmacada cevabı hisse

Bulmaca kelimeleri

 • Pay nedir? hisse
 • Pay hisse
 • Bulmaca soruları Pay
 • Pay bulmaca anlamı nedir? hisse
 • Pay ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Pay

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step bulmaca cevabı bozkır
 • Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi bulmaca cevabı piskopos
 • Ün, şan, şöhret bulmaca cevabı san
 • Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural bulmaca cevabı yasa
 • Sırada olmayan, sırası olmayan, düzensiz bulmaca cevabı sırasız
 • Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep bulmaca cevabı okul
 • Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı bulmaca cevabı balık
 • Milletvekili bulmaca cevabı mebus
 • Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu bulmaca cevabı sanatoryum
 • Evre bulmaca cevabı safha
 • Burun ve ter silmekte, bazen de el ve yüz kurulamakta kullanılan küçük, kare biçiminde dokuma veya yumuşak, ince kâğıt bulmaca cevabı mendil
 • Kurulma işi, yolu veya tarihi bulmaca cevabı kuruluş
 • Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü bulmaca cevabı beste
 • Genellikle Hindistanda dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş bulmaca cevabı şal
 • Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç bulmaca cevabı hercai
 • Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ bulmaca cevabı kanat
 • Bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık bulmaca cevabı hicran
 • Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru bulmaca cevabı problem
 • Aşırı ve bayağı biçimde süslenip boyanmış kadın bulmaca cevabı şıllık
 • Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe bulmaca cevabı çekyat
 • Kurama dayanan, kuramsal, nazarî bulmaca cevabı teorik
 • Yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan bulmaca cevabı ortanca
 • Kedigillerden, Orta ve Güney Amerikada yaşayan, postu, iri benekli memeli türü (Felis onca) bulmaca cevabı jaguar
 • Geçimini bahçe ürünlerini yetiştirip satmakla sağlayan kimse bulmaca cevabı bahçıvan
 • Kurutulmuş süt ürünü bulmaca cevabı kurut
 • Salt, ancak, sadece, yalnız bulmaca cevabı sırf
 • Ökçesiz ve arkalıksız terlik, şıpıdık bulmaca cevabı şıpşıp
 • Kabartmalı pamuklu kumaş bulmaca cevabı pike
 • Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II bulmaca cevabı iki
 • Bencil, hodbin bulmaca cevabı egoist
 • Serbestlik bulmaca cevabı liberalizm
 • Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil bulmaca cevabı yeterli
 • Yorum yapan kimse bulmaca cevabı yorumcu
 • Üst dudak üzerinde çıkan kıllar bulmaca cevabı bıyık