Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı bulmaca cevabı

Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin s bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin s bulmaca cevabı aşağıdadır.

Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin s nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin s bulmacada cevabı müze

Bulmaca kelimeleri

 • Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin s nedir? müze
 • Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin s müze
 • Bulmaca soruları Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin s
 • Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin s bulmaca anlamı nedir? müze
 • Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin s ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin s

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge bulmaca cevabı bataklık
 • İdeoloji ile ilgili bulmaca cevabı ideolojik
 • Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı bulmaca cevabı sığır
 • Bebek, küçük çocuk bulmaca cevabı bebe
 • Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral bulmaca cevabı maden
 • Bir şeyin düzgünlüğünü bozacak çıkıntı, gedik veya kusur bulmaca cevabı pürüz
 • Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik bulmaca cevabı monarşi
 • Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp bulmaca cevabı savaş
 • Fiziksel bir olayı kendiliğinden tespit edip çizen araç, kaydedici bulmaca cevabı imleç
 • Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak bulmaca cevabı tesadüfen
 • Önceden, eskiden, evvelce bulmaca cevabı evvelden
 • Başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt bulmaca cevabı römork
 • Vücudun bir yerindeki dokunun ölmesi bulmaca cevabı kangren
 • Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ bulmaca cevabı kaldıraç
 • Tüfek vb. silâhların namlu gerisinde bulunan, atış sırasında silâhın omuza dayanmasını veya tabancada elle kavranmasını sağlayan taban bölümü bulmaca cevabı dipçik
 • Bir konu üzerinde, birbirine ters olan görüş ve inançları karşılıklı savunmak bulmaca cevabı tartışmak
 • Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölge bulmaca cevabı havza
 • Bir anda oluveren, apansız bulmaca cevabı ani
 • Ayak yolu, abdesthane bulmaca cevabı memişhane
 • Her yanı mavi, gömgök bulmaca cevabı masmavi
 • Koruyan, saklayan bulmaca cevabı hafız
 • İstek veya emir kipinde olan ve biri diğerini engelleyecek durumda bulunan iki cümleyi birbirine bağlar bulmaca cevabı meğerki
 • Yapışma özelliği olan bulmaca cevabı yapışkan
 • Bir sıvının üstünde iken içine gömülmek bulmaca cevabı batmak
 • Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu bulmaca cevabı petek
 • Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel bulmaca cevabı sembolik
 • Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim bulmaca cevabı çevirmen
 • Zahmetsiz bir biçimde, zahmet olmaksızın bulmaca cevabı zahmetsizce
 • Kurumlu, gururlu bulmaca cevabı mağrur
 • Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır bulmaca cevabı giysi
 • Toplantı ve gösterilerde taşınan, üzerinde benimsenen amacın birkaç sözle gösterildiği karton veya bezden levha bulmaca cevabı pankart
 • Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus) bulmaca cevabı kirpi
 • Erenler, ermişler, veliler bulmaca cevabı evliya
 • Benzerlik gösteren, benzer bulmaca cevabı benzeri

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.