Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album) bulmaca cevabı

Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album bulmaca cevabı aşağıdadır.

Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album bulmacada cevabı sandal

Bulmaca kelimeleri

 • Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album nedir? sandal
 • Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album sandal
 • Bulmaca soruları Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album
 • Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album bulmaca anlamı nedir? sandal
 • Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Bir açıklığı örtmek için, bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek bulmaca cevabı kapamak
 • Odaklamak işine konu olmak bulmaca cevabı odaklanmak
 • Emmek bulmaca cevabı sorumak
 • Pire bulunan bulmaca cevabı pireli
 • Gölge altında bulunan yer bulmaca cevabı gölgelik
 • Şu yer bulmaca cevabı şurası
 • Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki bulmaca cevabı müzik
 • Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot bulmaca cevabı gaf
 • Genellikle Hindistanda dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş bulmaca cevabı şal
 • Herhangi bir sebeple güçlü, geçici bir duygulanımdan etkilenmek bulmaca cevabı heyecanlanmak
 • Uzun duruma gelmek, boyu büyümek bulmaca cevabı uzamak
 • Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara bulmaca cevabı fakir
 • Tekme vurmak bulmaca cevabı tekmelemek
 • Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse) bulmaca cevabı yobaz
 • Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı bulmaca cevabı piyano
 • Ekmekle karın doyurmak gerektiğinde, ekmeğe katılan peynir, zeytin, helva gibi yiyecek bulmaca cevabı katık
 • Kırık kemikleri ve çıkıkları tedavi eden kimse, sınıkçı, çıkıkçı bulmaca cevabı kırıkçı
 • Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası bulmaca cevabı fatura
 • Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı bulmaca cevabı sümük
 • Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye dayanan çift kopyalı baskı yöntemi, düz baskı bulmaca cevabı ofset
 • Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh bulmaca cevabı gezinti
 • Bir şeyi aşağıya sarkacak biçimde bir yere iliştirip sarkıtmak bulmaca cevabı asmak
 • Alın yazısı, yazgı bulmaca cevabı kader
 • Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi bulmaca cevabı üzüm
 • Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma bulmaca cevabı vaaz
 • Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek bulmaca cevabı kete
 • Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip bulmaca cevabı gerekli
 • Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi bulmaca cevabı kasaba
 • Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk bulmaca cevabı ağız
 • Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar bulmaca cevabı eşkıya
 • İş bırakımı bulmaca cevabı grev
 • Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli böcek, ayaklılardan (Scolopendra) bulmaca cevabı çıyan
 • Yaprağı olan bulmaca cevabı yapraklı
 • Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı bulmaca cevabı sefalet

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir