Sebih isminin anlamı

Sebih isminin anlamı nedir?

Son zamanlarda Erkek ismi olarak tercih edilen Sebih isminin kelime anlamı hakkında sayfamızda bilgi bulabilirsiniz.

Sebih ismi nedir?

Sebih isminin anlamı Yüzme, yüzüş

En çok Aranan İsimler ve Açıklamaları

Sarıtaş Erkek isminin anlami Güçlü, kuvvetli sarışın kimse

Özkayra Erkek isminin anlami İçten gelen bağış, iyilik

Aydıner Erkek isminin anlami İleri görüşlü kimse

Birsoy Erkek isminin anlami Aynı soydan olan kimse

Bilgehan Kız isminin anlami Bilgili hükümdar

Vehip Erkek isminin anlami Bağışlama, bağış, vergi

Esmeray Kız isminin anlami Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan kadın

Oykut Erkek isminin anlami Kutlu, mutlu düşünceye sahip olan

Çıtak Erkek isminin anlami 1. Dağlı, dağlarda yaşayan 2. Köylü 3. Yabancı, göçmen 4. Kavgacı, inatçı, huysuz 5. Açıkgöz, kurnaz 6. İyi giyinmiş, yakışıklı delikanlı

Alpak Erkek isminin anlami Dürüst, kahraman, yiğit kimse

Yaşartürk Erkek isminin anlami Yaşayan Türk

Alkım Kız isminin anlami Gökkuşağı

Aysan Kız isminin anlami Ay gibi parlak, ışıklı, temiz tanınmış adı olan

İşman Erkek isminin anlami bk. İşmen

Bolhan Erkek isminin anlami bk. Bolgan

Sorgun Erkek isminin anlami 1. Bir tür söğüt ağacı 2. Sıkı, sert 3. Çok uzun ve güzel saç

Hicret Erkek isminin anlami 1. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme 2. Hz. Muhammed?in Mekke?den Medine?ye göç etmesi

İnaltekin Erkek isminin anlami Kendisine inanılan, güvenilen kimse

Hanefi Erkek isminin anlami Hanefi mezhebinden olan kimse

Akgiray Erkek isminin anlami Dürüst han veya prens

Çölbey Erkek isminin anlami Çölde yaşayan bey

Vecibe Kız isminin anlami Ödev, boyun borcu, vazife

Meşahir Erkek isminin anlami Ünlü kimseler

Beykara Erkek isminin anlami bk. Baykara

Çulpan Erkek isminin anlami bk. Çolpan

Bulgunoyan Erkek isminin anlami Anlayışlı bey

Keleşhan Erkek isminin anlami 1. Güzel, yakışıklı hükümdar 2. Yiğit, cesur, bahadır hükümdar

Köroğlu Erkek isminin anlami Ünlü Türk halk öyküsünün kahramanı

Münibe Kız isminin anlami 1. Allah?a yönelen 2. Güzel yağan, yararlı yağmur 3. Bahar

Daha fazla isim ve adlar için İsimler Sözlüğünü ziyaret ediniz

Kurumsal Eğitimler Kurumsal Eğitimler ziyaret ediniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.