Sıkışmış bir durumda olan bulmaca cevabı

Sıkışmış bir durumda olan bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Sıkışmış bir durumda olan bulmaca cevabı aşağıdadır.

Sıkışmış bir durumda olan nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Sıkışmış bir durumda olan bulmacada cevabı sıkışık

Bulmaca kelimeleri

 • Sıkışmış bir durumda olan nedir? sıkışık
 • Sıkışmış bir durumda olan sıkışık
 • Bulmaca soruları Sıkışmış bir durumda olan
 • Sıkışmış bir durumda olan bulmaca anlamı nedir? sıkışık
 • Sıkışmış bir durumda olan ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Sıkışmış bir durumda olan

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Bağışlamak işi veya biçimi bulmaca cevabı bağış
 • Senaryo yazarı, senaryocu bulmaca cevabı senarist
 • Aradan süre geçtikçe, giderek bulmaca cevabı zamanla
 • Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar bulmaca cevabı rüşvet
 • Sembol, simge, remiz bulmaca cevabı rumuz
 • Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç bulmaca cevabı tampon
 • Tasavvufa dayanan, Tanrıya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri bulmaca cevabı tarikat
 • İsteklendirme, özendirme bulmaca cevabı teşvik
 • Çağırma, bağırma, seslenme bulmaca cevabı nida
 • Soğuk veya sıcak hava verme yoluyla kapalı bir mekânın havasını değiştiren araç, iklimleme aracı bulmaca cevabı klima
 • Açlık duymak, yemek yeme ihtiyacı duymak bulmaca cevabı acıkmak
 • Yasa dışı, yasaya aykırı bulmaca cevabı illegal
 • Aldırış etmek, önem vermek bulmaca cevabı umursamak
 • Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat bulmaca cevabı demeç
 • Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat bulmaca cevabı ödül
 • Üşümesine sebep olmak bulmaca cevabı üşütmek
 • Yararı olmayan, hayrı olmayan bulmaca cevabı hayırsız
 • Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım bulmaca cevabı fark
 • Yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin bulmaca cevabı gudubet
 • Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif bulmaca cevabı savurgan
 • Sopa ile vurmak, dövmek, sopalanmak bulmaca cevabı sopalamak
 • Hitit bulmaca cevabı eti
 • Şampuanla yıkamak bulmaca cevabı şampuanlamak
 • Dur! bulmaca cevabı stop
 • İçinde sinir bulunan bulmaca cevabı sinirli
 • Toplum bilimi uzmanı, toplum bilimci, içtimaiyatçı bulmaca cevabı sosyolog
 • Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan bulmaca cevabı yanardağ
 • İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki) bulmaca cevabı sek
 • Düzensiz bulmaca cevabı sistemsiz
 • Isırılan yerde kalan iz bulmaca cevabı ısırık
 • Bencil, hodbin bulmaca cevabı egoist
 • Hayvan hastalıkları hekimi, baytar bulmaca cevabı veteriner
 • Soruşturmalar bulmaca cevabı tahkikat
 • Kartalgillerden, 50 – 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asyanın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo) bulmaca cevabı şahin

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir