Süheyl isminin anlamı

Süheyl isminin anlamı nedir?

Son zamanlarda Erkek ismi olarak tercih edilen Süheyl isminin kelime anlamı hakkında sayfamızda bilgi bulabilirsiniz.

Süheyl ismi nedir?

Süheyl isminin anlamı Güney yarımküresinde yer alan parlak yıldız

En çok Aranan İsimler ve Açıklamaları

Ehed Erkek isminin anlami bk. Ahat

Yabgu Erkek isminin anlami Yol gösterici, kılavuz

Uygur Erkek isminin anlami Uygar, medeni

Kocaün Erkek isminin anlami Meşhur, ünlü kimse

Börükan Erkek isminin anlami Güçlü, kuvvetli bir soydan gelem kimse

Tekcan Erkek isminin anlami Çok değerli, eşsiz kimse

Saruhan Erkek isminin anlami bk. Sarıhan

Sanver Erkek isminin anlami “Ünlendir, meşhur et, tanıt“ anlamında kullanılan bir ad

İsfendiyar Erkek isminin anlami İran Mitolojisinde adı geçen hükümdarın adı

Gültab Kız isminin anlami Aydınlatan, ışık veren güzel

Özkut Erkek isminin anlami Gerçek kut, mutluluk

Batuhan Erkek isminin anlami Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar

Baygüç Erkek isminin anlami Güçlü ve zengin kimse

Konçuy Kız isminin anlami Prenses

Seza Kız isminin anlami Uygun, yaraşır, bir şeye değer

Hansoy Erkek isminin anlami Han soyundan gelen kimse

Evran Erkek isminin anlami 1. Çok uzun boylu insan 2. Kasırga, hortum 3. Evren

Nurer Erkek isminin anlami Nurlu, aydınlık, ışık saçan kimse

Kemalettin Erkek isminin anlami Dinin olgunluğu, eksiksizliği ve değeri

Taşkent Erkek isminin anlami Taş-kent. Özbekistan´ın başkenti

Vedia Kız isminin anlami Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan emanet

Fatih Erkek isminin anlami 1. Fetheden, zafer kazanan 2. Açan, kapılar açan 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmetin lakabı

Hüray Erkek isminin anlami Hür-ay. Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız

Ünaldı Erkek isminin anlami Ünlü, tanınan, meşhur

Mümin Erkek isminin anlami 1. Tanımış, iman etmiş 2. İslam dinine inanmış, Müslüman

Cefa Erkek isminin anlami Eziyet, sıkıntı, çile

Buyruk Erkek isminin anlami 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir 2. Egemenlik

Şecaat Erkek isminin anlami Yiğitlik, yüreklilik. kahramanlık

Özsoy Erkek isminin anlami Temiz, iyi, köklü soydan gelen kimse

Daha fazla isim ve adlar için İsimler Sözlüğünü ziyaret ediniz

Kurumsal Eğitimler Kurumsal Eğitimler ziyaret ediniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir