Taşmış bir durumda olan bulmaca cevabı

Taşmış bir durumda olan bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Taşmış bir durumda olan bulmaca cevabı aşağıdadır.

Taşmış bir durumda olan nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Taşmış bir durumda olan bulmacada cevabı taşkın

Bulmaca kelimeleri

 • Taşmış bir durumda olan nedir? taşkın
 • Taşmış bir durumda olan taşkın
 • Bulmaca soruları Taşmış bir durumda olan
 • Taşmış bir durumda olan bulmaca anlamı nedir? taşkın
 • Taşmış bir durumda olan ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Taşmış bir durumda olan

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Vakumla temizlemek bulmaca cevabı vakumlamak
 • Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası bulmaca cevabı özenti
 • Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz bulmaca cevabı pudra
 • Yırtık, yarık bulmaca cevabı çak
 • Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet bulmaca cevabı kabahat
 • Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir bulmaca cevabı önlem
 • Zaman parçası, vakit bulmaca cevabı çağ
 • Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak bulmaca cevabı davranmak
 • Altı yumuşak veya ince deriden, genellikle üstten bağlı küçük çocuk ayakkabısı bulmaca cevabı patik
 • Ses vermek, ses çıkarmak, yankı durumunda geri dönmek bulmaca cevabı yankılanmak
 • Belgi bulmaca cevabı şiar
 • İçmek işi bulmaca cevabı içme
 • Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne bulmaca cevabı bağ
 • İşlemesini sağlamak, çalıştırmak bulmaca cevabı işletmek
 • Davranışları yapmacıklı olan (kimse) bulmaca cevabı numaracı
 • Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon) bulmaca cevabı bukalemun
 • Eski düşünceler, fikirler bulmaca cevabı efkar
 • Bir şeyin sayısını ikiye çıkarmak bulmaca cevabı ikilemek
 • Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve bulmaca cevabı yemiş
 • Kamış kalemleri açmak için kullanılan, uzun saplı küçük bıçak bulmaca cevabı kalemtıraş
 • Az sonra bulmaca cevabı birazdan
 • Kendisine saygı duyulan bir kimse, bir yere gelerek oradakileri mutlu etmek, onur kazandırmak, onurunu artırmak, şereflendirmek, şeref vermek bulmaca cevabı onurlandırmak
 • Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet bulmaca cevabı toplum
 • Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan bulmaca cevabı hanım
 • Ordu birliklerinden olmayan silâhlı küçük birlik bulmaca cevabı çete
 • Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name bulmaca cevabı mektup
 • Bir açıklığı örtmek için, bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek bulmaca cevabı kapamak
 • Uykusu sırasında konuşan, yürüyen (kimse), sairfilmenam bulmaca cevabı uyurgezer
 • Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme bulmaca cevabı takip
 • Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun bulmaca cevabı mermi
 • Ağız kapalı iken hafifçe aksırmak bulmaca cevabı tıksırmak
 • Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü bulmaca cevabı bey
 • Doğu bulmaca cevabı şark
 • Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane bulmaca cevabı gelenek

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir