Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat bulmaca cevabı

Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş bulmaca cevabı aşağıdadır.

Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş bulmacada cevabı yolculuk

Bulmaca kelimeleri

 • Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş nedir? yolculuk
 • Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş yolculuk
 • Bulmaca soruları Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş
 • Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş bulmaca anlamı nedir? yolculuk
 • Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse bulmaca cevabı zangoç
 • Değnekten uzun ve kalınca ağaç bulmaca cevabı sırık
 • Çok düz bulmaca cevabı dümdüz
 • Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek bulmaca cevabı yamak
 • Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad bulmaca cevabı dağ
 • Kırık (III) bulmaca cevabı fay
 • Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı bulmaca cevabı psikiyatri
 • Oysa, oysaki bulmaca cevabı halbuki
 • Uzunlamasına bölüp ayırmak bulmaca cevabı yarmak
 • Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge bulmaca cevabı paso
 • Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine bulmaca cevabı sakız
 • Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül bulmaca cevabı çetin
 • Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık bulmaca cevabı zona
 • Sırada olmayan, sırası olmayan, düzensiz bulmaca cevabı sırasız
 • Gezici satıcıların mallarını koymaya yarayan yayvan sepet veya bu işi gören, ona benzer araç, sergi bulmaca cevabı işporta
 • Somurtkan bulmaca cevabı suratsız
 • Çok çalışmak, çok çalışarak öğrenmek, hafızlamak bulmaca cevabı ineklemek
 • Gelin için hazırlanan her türlü eşya bulmaca cevabı çeyiz
 • İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan bulmaca cevabı nizami
 • Erbaş sıralamasının ilk basamağı bulmaca cevabı onbaşı
 • Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, anımsamak bulmaca cevabı hatırlamak
 • Katalizle ilgili, kataliz niteliğinde olan bulmaca cevabı katalitik
 • Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık bulmaca cevabı şapka
 • Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı bulmaca cevabı pazarlamacı
 • Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı) bulmaca cevabı cadaloz
 • Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde bulmaca cevabı sedef
 • Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre bulmaca cevabı yumurta
 • Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et bulmaca cevabı söğüş
 • Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı bulmaca cevabı yufka
 • Çevre bilimi bulmaca cevabı ekoloji
 • Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo) bulmaca cevabı kaplumbağa
 • Doğru düşünme sanatı ve bilimi bulmaca cevabı mantık
 • Tanıtma bulmaca cevabı tanıtım
 • Başka, özge, öteki, öbür bulmaca cevabı diğer

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir