Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye karede 1 m lik bir ivme veren güç birimi Bulmaca Cevabı

Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye kar bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye kar bulmaca cevabı aşağıdadır.

Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye kar nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye kar bulmacada cevabı nevton

Bulmaca kelimeleri

 • Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye kar nedir? nevton
 • Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye kar nevton
 • Bulmaca soruları Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye kar
 • Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye kar bulmaca anlamı nedir? nevton
 • Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye kar ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Uluslar arası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye kar

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Kutlama cevabı tebrik
 • Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı cevabı flüt
 • Bir salınım hareketinin genliğini sıfıra indirmek, itfa etmek cevabı sönümlemek
 • Söylemek, söz söylemek cevabı demek
 • Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker cevabı subay
 • Konu cevabı mevzu
 • Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük cevabı ekran
 • Toplu durumda bulunan kimse veya şeyleri birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak cevabı dağıtmak
 • Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu cevabı orkestra
 • Ameliyat şoku, aşırı yorgunluk, üzüntü, travma, soğuk, heyecan vb. etkenlerin organizmada, iç organlarda ve metabolizmada oluşturduğu bozuklukların tümü cevabı stres
 • Memelileri, kuşları, amfibyumları, sürüngenleri, yuvarlak ağızlıları ve balıkları içine alan hayvan bölümü (Vertebrata) cevabı omurgalılar
 • Toplu durumda bulunan kimse veya şeyleri birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak cevabı dağıtmak
 • Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik cevabı uyuşturucu
 • Deniz yüzeyinin altında ve üstünde yol alabilen savaş gemisi, tahtelbahir cevabı denizaltı
 • Varlık, zenginlik, mal mülk cevabı servet
 • Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı cevabı yufka
 • Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış cevabı dolgun
 • Kırtasiye satan kimse cevabı kırtasiyeci
 • Pelikangillerden, pembeye çalan beyaz tüylü, kanatları gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş (Pelecanus onocrotalus) cevabı pelikan
 • Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer cevabı siper
 • Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır cevabı yalan
 • Halk şairi cevabı ozan
 • Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek cevabı hadım
 • Işık alan, ışıklı, aydınlık cevabı aydın
 • Üzgün, düşünceli, keyifsiz cevabı neşesiz
 • Turizm işleriyle uğraşan kimse cevabı turizmci
 • Tutukluların kaçmasını önlemek için bileklerine takılan, bir zincirle tutturulmuş demir halka cevabı kelepçe
 • Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz cevabı replik
 • Tortu niteliğinde olan cevabı tortul
 • Sarıya çalan, sarıya benzeyen cevabı sarımsı
 • Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı cevabı uzunluk
 • Pençesiyle kapmak, yakalamak, pençe vurmak cevabı pençelemek
 • Anadolunun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu cevabı bar
 • Uzun süreli, süreğen, kronik cevabı müzmin

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir