Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiye dikili veya ayrı olarak kullanılan başlık bulmaca cevabı

Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiy bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiy bulmaca cevabı aşağıdadır.

Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiy nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiy bulmacada cevabı kukuleta

Bulmaca kelimeleri

 • Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiy nedir? kukuleta
 • Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiy kukuleta
 • Bulmaca soruları Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiy
 • Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiy bulmaca anlamı nedir? kukuleta
 • Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiy ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Yağmur, soğuk gibi dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiy

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Tiyatro oyuncusu bulmaca cevabı tiyatrocu
 • Bilinçli bulmaca cevabı şuurlu
 • Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit bulmaca cevabı asalak
 • Tahta, maden, beton vb. gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi bulmaca cevabı matkap
 • Yıpranmış duruma getirmek, eskitmek bulmaca cevabı yıpratmak
 • Ruh bilimci bulmaca cevabı psikolog
 • Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür bulmaca cevabı serüven
 • Amine Hatunun Hz. Muhammede gebe kaldığı gece bulmaca cevabı regaip
 • Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci bulmaca cevabı ziyaretçi
 • Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse bulmaca cevabı diktatör
 • Yumuşak, yuvarlak ve irice bulmaca cevabı lop
 • İçi misket dolu top mermisi bulmaca cevabı şarapnel
 • Sekerek oynanan bir çocuk oyunu bulmaca cevabı seksek
 • Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan bez örtü bulmaca cevabı çarşaf
 • Bildirim bulmaca cevabı tebligat
 • Üretimde makine gücünden, giderek daha çok yararlanmak bulmaca cevabı makineleşmek
 • İlgili olarak, üzerine bulmaca cevabı hakkında
 • Bir işe girişme, teşebbüs bulmaca cevabı girişim
 • Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad bulmaca cevabı huri
 • Söz bulmaca cevabı kelam
 • Parlâmentolarda başkanın sağında oturan, gelenek ve göreneklere, mevcut düzene bağlı kalan siyasî görüşü temsil eden kişi veya parti bulmaca cevabı sağcı
 • Elinde bulundurmak, tutmak bulmaca cevabı saklamak
 • Haykırma, bağırma bulmaca cevabı nara
 • Isısı düşük olan, sıcak karşıtı bulmaca cevabı soğuk
 • Çoğalmak, sayısı artmak, ziyadeleşmek bulmaca cevabı fazlalaşmak
 • Hoşgörüsüz, müsamahasız bulmaca cevabı toleranssız
 • Melekler bulmaca cevabı melaike
 • Aşağıya doğru uzanmak bulmaca cevabı sarkmak
 • İzin almış, izinli bulmaca cevabı mezun
 • Devir bulmaca cevabı çevrim
 • Örgütlemek işine konu olmak, teşkilâtlanmak bulmaca cevabı örgütlenmek
 • Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde bulmaca cevabı mineral
 • Karmaşık sorunların çözümünde ve incelenmesinde bilimsel ve özellikle matematiksel yöntemlerin uygulanışı bulmaca cevabı yöneylem
 • Elbet bulmaca cevabı elbette

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.