Hollanda'nın Başkenti Nedir?

0

Hollanda'nın Başkenti Nedir?

Bilgi Soruları ve Cevapları, Hollanda'nın Başkenti Nedir? Sorusunun doğru cevabı Amsterdam

Benzer Bilgi Soruları

Sözlükte işlek, geniş yol; adet, yaratılış gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Hz. Peygamberin takip ettiği yol, hayatında prensip haline getirdiği fiil ve davranışları ifade eder. Sorusunun doğru cevabı Sünnet

Romen Rakamlarında Hangi Sayı Yoktur? Sorusunun doğru cevabı 0(sıfır)

<b>Lavinia</b> Şiiri Hangi Sairimize Aittir. Sorusunun doğru cevabı Özdemir Asaf

Peygamberimizin doğduğu gece taşan derenin adı nedir? Sorusunun doğru cevabı Semave Deresi

II. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak yerine kurduğu ordunun adı nedir? Sorusunun doğru cevabı Asakir-i Mansure-i Muhammediye

Daha fazla Bilgi Soruları ve Cevapları

Leave A Reply