Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim bulmaca cevabı

Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın s bulmaca cevabı

Eğlenceli ve zeka geliştiren bulmacalarda sorulan Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın s bulmaca cevabı aşağıdadır.

Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın s nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın s bulmacada cevabı egemen

Bulmaca kelimeleri

 • Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın s nedir? egemen
 • Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın s egemen
 • Bulmaca soruları Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın s
 • Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın s bulmaca anlamı nedir? egemen
 • Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın s ne anlama gelmektedir?
 • Çengel bulmacada Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın s

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Soygun yapan (kimse) bulmaca cevabı soyguncu
 • Düzenli bulmaca cevabı sistemli
 • Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı bulmaca cevabı ton
 • Tuhaf olmak, tuhaf duruma gelmek bulmaca cevabı tuhaflaşmak
 • Ormanı olmayan bulmaca cevabı ormansız
 • Yeteneği olan, kabiliyetli bulmaca cevabı yetenekli
 • Günden güne bulmaca cevabı günbegün
 • Yan, taraf, cihet bulmaca cevabı semt
 • Yönü olmayan bulmaca cevabı yönsüz
 • Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol bulmaca cevabı sofa
 • Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto bulmaca cevabı viyola
 • Köfte yapıp satan kimse bulmaca cevabı köfteci
 • Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri bulmaca cevabı dal
 • Eşyaya altın veya gümüş görünüşü vermek için kullanılan, sıvı veya yaprak durumundaki altın, gümüş ve bunların taklidi olan madde bulmaca cevabı yaldız
 • Benzerleri arasında hoşa gideni almak veya yararlanmak için ayırmak bulmaca cevabı seçmek
 • Birtakım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi bulmaca cevabı turnusol
 • Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman bulmaca cevabı muazzam
 • İki sayısının sıra sıfatı bulmaca cevabı ikinci
 • Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak bulmaca cevabı çalışmak
 • Postaya vermek bulmaca cevabı postalamak
 • Bir sorunu çözmek üzere bir şey öne sürmek, teklif etmek bulmaca cevabı önermek
 • Kiralık katil bulmaca cevabı tetikçi
 • Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç bulmaca cevabı vicdan
 • Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, gizli düzen bulmaca cevabı komplo
 • Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi bulmaca cevabı pastel
 • Pamuk, keten veya ipekten sık dokunmuş ince bir tür kumaş bulmaca cevabı poplin
 • Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî bulmaca cevabı tanrısal
 • Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka bulmaca cevabı parti
 • Hava veya herhangi bir akışkanı bir yerden başka bir yere aktarmaya (basmaya) yarayan makine bulmaca cevabı pompa
 • Korku duymak, ürkmek, dehşete kapılmak bulmaca cevabı korkmak
 • Bir durumun duyulmamasını, yayılmamasını sağlayan önlemler almak anlamına gelen örtbas olmak, örtbas etmek deyimlerinde geçer bulmaca cevabı örtbas
 • Üstü (I) olan bulmaca cevabı üstel
 • Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi bulmaca cevabı yelek
 • Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma bulmaca cevabı ibraz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir